iMaintain Prestatiemanagement 2019

Woensdag 2 oktober vond in Oranjerie Hydepark in Doorn iMaintain Prestatiemanagement plaats, het congres van het iMaintain platform en de NVDO Suto. Met ongeveer 55 bezoekers mogen we terugblikken op een mooie dag met veel interessante inhoud rond het thema “Creating Value”. De bezoekers beoordeelden de dag met een 8,2.

Enkele reacties van onze bezoekers:

  •  “Informatief zonder een stortvloed van details en theorie”
  •  “Mooi programma, goede interacties en sfeer,  flow.”
  • “De samenstelling van industrie en wetenschap is zeker een uitstekende combinatie!”
  • “Attentiepunt is zuurstof tijdens de bijeenkomst bij gesloten deuren op deze locatie.”

suto

imaintain_platform_logo

Thema: Creating Value

Een goede asset management-strategie levert geld op. Maintenance wordt steeds vaker gezien als een profijtelijke bedrijfsfunctie. Predictive, just-in-time maintenance voorkomt onverwachte downtime en door sleuteluren slim in te plannen, kan stilstand worden geminimaliseerd. Het mag duidelijk zijn dat dit een positief effect heeft op de uptime en de productieoutput en daarmee op de bedrijfsdoelstellingen.

Om de concurrentiepositie van onze bedrijven en onze installaties te versterken, is instandhouding alleen niet goed genoeg meer. Nieuwe kennis en innovaties en een integrale benadering maken het mogelijk om de technische dienst in te zetten als een verbetermotor die onderhoud combineert met levensduurverlenging, vervangingen en modernisering. Het doel: creëren van maximale economische waarde voor het bedrijf.

Om waarde te kunnen creëren, is het belangrijk om op onderbouwde wijze de juiste investeringen in onderhoudsprocessen en installaties te doen. Tijdens iMaintain Prestatiemanagement kregen bezoekers praktische handvaten om waarde te creëren met techniek, installaties, processen en mensen. Met onderbouwing vanuit praktijkervaring en wetenschappelijk onderzoek.

Programma

10:00 uur Ontvangst

10:30 uur Aanvang congres
Opening door dagvoorzitters Laura van der Linde (iMaintain platform) en Wilbert Wijns (NVDO Suto)

Mark Haarman (Mainnovation)
‘Op zoek naar de verborgen waarde van onderhoud – resultaten van 25 jaar onderzoek’
De technische dienst mag niet langer behandeld worden als kostenpost. Het is een functie die aantoonbaar economische waarde creëert voor het bedrijf. In zijn presentatie laat Mark Haarman zien hoe het VDM-model (Value Driven Maintenance) zich heeft geëvolueerd en hoe verschillende onderhoudsorganisaties hiermee hun toegevoegde waarde laten zien. Ook bespreekt hij de verrassende resultaten uit het recente marktonderzoek naar de staat van de assets in de Nederlandse (petro)chemie en de onderscheidende rol van maintenance en asset management hierin.
Als gepassioneerde onderhoudsingenieur doet Haarman al meer dan 25 jaar onderzoek naar de toegevoegde waarde van onderhoud. Zijn boeken ‘VDM, new faith in maintenance’ (2003) en ‘VDMXL, competing with aging assets’ (2015) hebben bijgedragen aan de algehele professionalisering van onderhoud.

Lezing Jeroen van de Rijt (Best Value Group)
Een succesvolle asset management-strategie is voor een belangrijk deel afhankelijk van prestaties van derden. Welke opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie past het beste? Hiervoor zijn diverse contractvormen denkbaar, variërend van afspraken op projectbasis tot samenwerkingsrelaties via een joint-venture. Het selecteren en implementeren van de meest geschikte samenwerkingsstrategie, is een belangrijke voorwaarde om businessdoelen te bereiken. Jeroen de Rijt van Best Value Group vertelt, aan de hand van praktijkvoorbeelden, hoe partijen meer rendement kunnen halen uit de contracten. Hierdoor behoren mismatches tot het verleden en wordt een win-win gecreëerd voor alle partijen in de keten.

12:00 uur Netwerklunch

13:00 uur Aanvang middagprogramma

Jan Braaksma (Universiteit Twente): introductie van de onderzoeken van Willem Haanstra, Merishna Ramtahalsing en Jan Jaap Moerman.

Asset management is erop gericht om de waarde van fysieke assets te optimaliseren over hun gehele levenscyclus. Willem Haanstra (Universiteit Twente) richt zich met zijn onderzoek op de vraag hoe asset management organisaties de levenscycluskosten en -baten van hun assets op een effectieve wijze kunnen evalueren en blijven volgen. Wat is de rol van life cycle costing? Waar liggen de knelpunten? En kunnen we life cycle costing ombuigen in life cycle value?

Merishna Ramtahalsing (Universiteit Twente) spreekt over ‘Systeemintegratie SIRA’ (System Integration for Railway Advancements)

14.30 uur Netwerkpauze

15.00 uur Vervolg programma

Jan Jaap Moerman (Universiteit Twente) spreekt over ‘Lerende organisaties’ m.b.t. introducties van nieuw equipment.

Interactief debat

Afsluitende lezing: Hans Sintemaartensdijk (Tata Steel IJmuiden) neemt u mee in het volwassen worden van het onderhoud bij Tata Steel. Hoe het bedrijf verschil aan het maken is in het traject van correctief naar voorspelbaar onderhoud. Hoe helpt de aanwezige data om inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering? Voldoet de installatie nog wel aan de gestelde specificaties (‘is ie op spec?’) en voor hoe lang nog? Is de productie zich er van bewust dat ze soms over technische grenzen heen gaan als ze met dezelfde snelheid een nieuwe staalsoort produceren? De eerste stappen zijn veelbelovend en laten zien dat je als onderhoudsorganisatie een verschil kan maken.

17.00 uur Netwerkborrel

18.00 uur Einde congres