nieuws

Prestatiemanagement: willen excelleren

Publicatie

9 sep 2015

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Organisaties die het in de benchmark goed doen, blijken meestal ook succesvol in het realiseren van kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen. Het is daarom opvallend dat steeds meer onderzoeken aantonen dat trajecten die zich puur richten op kostenbesparingen, een lagere scoringspercentage hebben dan trajecten die zich richten op bedrijfswaarden én op gedrag.

De onderstaande grafiek uit het onderzoek van TU Twente geeft goed weer dat bij de meeste onderhoudsorganisaties de beschikbaarheid en betrouwbaarheid weer centraal zijn komen te staan. Om deze naar het hoogst mogelijke niveau te brengen, wordt door de meeste bedrijven ‘Reliability Centered Maintenance’ toegepast . Hierbij staat keuze 1 voor als dit een primaire doelstelling is en hierop wordt gestuurd, '2' als het een secundaire focus heeft en '3' als dit wordt bewaakt.

Interessant hierbij is de kijk op financiële targets. De meeste bedrijven blijken niet op geld te sturen, (keuze 1 is relatief laag) maar wel het budget stringent te bewaken (keuze drie is hoog).

Uitkomst onderzoek naar belangrijkste bedrijfswaarden van technische bedrijven
Door Technische Universiteit Twente.
  

Theorie versus praktijk

Volgens best practices dient er systematisch gefocust te worden op de meest belangrijke bedrijfswaarde en stap voor stap gewerkt te worden aan het beperken van verspillingen in het werkprocessen en het elimineren van risico’s. Dat is de theorie. In de praktijk blijkt uit het NVDO SUTO Benchmarkonderzoek dat circa zeven procent van de onderhoudsmanagers nog steeds achterblijft op hun targets en verrast worden door tegenvallers. Het bijsturen hiervan kost teveel tijd. Deze groep is steeds op zoek naar methoden om betere grip op deze zaken te krijgen.

Leeftijd van de assets

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat bijna vijftig procent van de assets in Nederland aan het einde van hun levensduur is. In de procesindustrie gaat zelfs een groot deel van de assets al richting het einde van de levensduur of zijn installaties inmiddels diverse keren aanzienlijk gerevitaliseerd in het kader van levensduur verlengend onderhoud.

Tegen deze achtergrond hebben onderzoekers van de TU Twente getracht om een beeld te krijgen welke uitdagingen onderhoudsmanagers hierbij te maken krijgen. Hierbij is de beschikbaarheid en betrouwbaarheid verreweg het grootste aandachtspunt.

Maar in een wereld die in een sneltreinvaart verandert, is het bepaald niet eenvoudig om deze dagelijkse uitdagingen te combineren met een steeds dynamischer productieproces en een steeds hoger wordende economische druk op kosten.

Succesfactoren

Voor dit soort bedrijven is veranderen en sturen op prestaties steeds van groot belang. Daarbij geldt dat er alleen succes te behalen is als er voldoende aandacht is voor zowel de instrumentele kant als voor de gedragskant. Daar waar verandertrajecten niet slagen, blijkt dit steeds voornamelijk te wijten aan een te grote focus op de instrumentele kant. Organisaties die succesvol zijn, snappen goed welke mechanismen en interventies er allemaal nodig zijn om gedrag te stimuleren dat bijdraagt aan een succesvolle bedrijfsvoering. Voor goed prestatiemanagement is de wil om te excelleren hard nodig.

Bij iMaintain prestatiemanagement, het congres van NVDO Sectie SUTO en het iMaintain platform, worden de onderzoeksresultaten uitvoerig besproken. Aanvullend zullen vertegenwoordigers van prestatiegerichte opdrachtgevers zoals E.On, Shell en AkzoNobel met specialisten uit de keten, kijken naar het behalen van optimale prestaties in asset management.

iMaintain Prestatiemanagement
7 oktober 2015, 09.00-21.30 uur
De Glazen Ruimte, Maarssen
Met bijdragen van onder meer AkzoNobel, E-ON, Flowid, Shell en anderen.

Zie ook: www.imaintain.info/prestatie

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.