product

Thermometer kalibreert zichzelf

Publicatie

4 sep 2018

Website

https://www.nl.endress.com/nl/

Bedrijfsnaam

Endress+Hauser

Het is Endress+Hauser gelukt een thermometer te ontwikkelen die zichzelf kan kalibreren. Anders dan de standaard thermometers, hoeft de sensor nooit uit het proces te worden gehaald voor kalibratie, wat niet alleen tijd en geld scheelt, maar ook de product- en productieveiligheid ten goede komt. De eerste sensor die van deze technologie gebruik maakt, is de sanitaire thermometer iTHERM TrustSens.

Het hart van de TrustSens bestaat uit een primaire Pt100- temperatuursensor en een zeer nauwkeurige geïntegreerde referentie die gebaseerd is op het Curie punt-principe. De frequente automatische inline kalibraties zorgen voor snellere detectie van temperatuurdrift van de sensor en bewaken de juiste werking van meetpunten. Inline kalibraties verminderen het risico op contaminatie, productderving en non-conformiteit. Ook voorkomen ze product afkeur en het stil leggen van installaties voor het uitvoeren van kalibraties. Daarmee verlaagt de down time en verhoogt het rendement. Het spreekt voor zich dat overschakelen op inline kalibraties ook een besparing op kalibratiekosten betekent.

De automatische zelfkalibratie wordt geactiveerd en uitgevoerd wanneer de procestemperatuur onder de Curie-temperatuur (118 ºC) van de geïntegreerde referentie komt. Dit soort temperatuurwaardes doet zich onder andere voor bij stoomsterilisatie. Zodra de Curie-temperatuur is bereikt, genereert het referentie-element een elektrisch signaal, waarna de Pt100-sensor een meting uitvoert. De geïntegreerde transmitter-elektronica van de temperatuuropnemer analyseert de temperatuurdeviatie en voert effectief een kalibratie uit van de Pt100. De hierbij gegenereerde kalibratiegegevens worden digitaal opgeslagen in het geïntegreerde geheugen van de TrustSens. Hierin kunnen de gegevens van 350 kalibraties worden vastgelegd. Als de gemeten deviatie buiten de opgegeven grenzen ligt, genereert de TrustSens een alarm en/of een foutmelding, alsmede een LED-signaal op de TrustSens zelf.

Door de geïntegreerde ‘smart electronics’ wordt het verloop van alle kalibraties in het geheugen van de TrustSensor opgeslagen. Via asset management software kunnen de resultaten worden uitgelezen om op basis daarvan audit-conforme kalibratiecertificaten te generen.