nieuws

Project Afsluitdijk gegund aan consortium Levvel

Publicatie

16 mrt 2018

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

infrastructuur, onderhoud

Rijkswaterstaat heeft het project Afsluitdijk definitief gegund aan consortium Levvel. Dit consortium wordt gevormd door Van Oord (in samenwerking met Aberdeen Standard Investments en APG Group), BAM (in samenwerking met PGGM) en Rebel. De naam Levvel is gebaseerd op “Lely’s Erfgoed Veiliggesteld” in palindroom. Daarnaast verwijst de naam naar het peilbeheer van het IJsselmeer en het keren van hoog water, twee belangrijke functies van de Afsluitdijk. Levvel zal de versterking van de Afsluitdijk ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden gedurende 25 jaar.

De Afsluitdijk is al decennia een toonbeeld van de Nederlandse waterbouwkunde. De 32 kilometer lange dam beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit de Waddenzee en het IJsselmeer. Na ruim 85 jaar is de dijk aan vernieuwing toe. De werkzaamheden voor de versterking starten najaar 2018 en zullen in 2023 zijn afgerond. De opdracht vertegenwoordigt een netto-contante waarde van circa 550 miljoen euro. Levvel is bij het ontwerp uitgegaan van het beheersen van risico’s, benutten van kansen, duurzaamheid (duurzaam bouwen en energieneutraliteit) en slimme toepassingen van bewezen technologie. Nadat de Afsluitdijk is versterkt, kan hij een storm weerstaan die eens in de tienduizend jaar voorkomt.

Recreatie en ecologie

Tevens wordt de afvoercapaciteit vergroot: de spuisluizen worden uitgebreid en er worden pompen ingebouwd. Levvel vergroot de afvoercapaciteit met zo min mogelijk energieverbruik vanuit het principe: ‘Spuien als het kan, pompen als het moet.’ Zo kan ook in de toekomst bij alle weersomstandigheden voldoende water worden afgevoerd uit het IJsselmeer naar de Waddenzee. Voor de bouw van de nieuwe pompen en de extra spuicapaciteit blijven de bestaande monumentale Spuisluizen in Den Oever volledig intact en worden zij gerenoveerd.

Levvel versterkt de dijk met innovatieve betonnen elementen. Het innovatieve karakter van het project komt onder meer tot uitdrukking in een hoogwaterkering van vezelversterkte kunststof schuiven in de vismigratierivier. Daarnaast wordt de snelweg A7 veiliger door de verbreding van de vluchtstroken. Het ontwerp van Levvel heeft nadrukkelijk aandacht voor recreatie en ecologie, door de realisatie van een fietspad aan de Waddenzeezijde over de volledige lengte van de Afsluitdijk, ecologische voorzieningen langs de dijk en visvriendelijke pompen.

Rijkswaterstaat selecteerde bij de aanbesteding op basis van de economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteit verhouding (EMVI-BPKV). De plannen van de marktpartijen zijn onder meer beoordeeld op de criteria ‘duurzaamheid’, ‘tevreden gebruiker’, ‘tevreden beheerder’, ‘tevreden omgeving’ en de beheersing van enkele technische risico’s.

Meer informatie over het project is te vinden op www.deafsluitdijk.nl.

Fotocredit: Van Oord
Bron: Van Oord