nieuws

Project voor schonere proces- en maakindustrie

Publicatie

18 jun 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

energietransitie, industrie

Het kan en moet duurzamer in de proces- en maakindustrie, daar is iedereen van overtuigd. Maar een tekort aan kennis, hoge opstartkosten en onzekere resultaten zorgen ervoor dat ‘cleantech innovaties’ – waar grote investeringen voor nodig zijn – uitblijven. Het project GIST wil hier verandering in brengen.

Met dit project worden bedrijven gekoppeld aan cleantech innovators om hen zo een duwtje in de rug te geven om samen duurzame innovaties te realiseren. Het gaat om 25 bedrijven in de grensregio Nederland-Vlaanderen.

18 miljoen euro

GIST zal grootschalige, experimentele implementatie van innovatieve cleantechoplossingen in de maakindustrie versnellen, waardoor het grondstofverbruik significant zal dalen. Hiervoor worden grootschalige Front End Engineering Designs (FEED’s) en haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Concreet gaat het om technologieën of processen die het energie- of grondstofverbruik significant verlagen met een hoog opschalingspotentieel. Het doel is een hefboom van 18 miljoen euro aan investeringen te mobiliseren.

Deelnemers gezocht

Tussen nu en 2020 krijgen bedrijven in de proces- en maakindustrie vijf keer de gelegenheid om voorstellen voor haalbaarheidsstudies in te dienen. GIST is op zoek naar voorstellen die duidelijk efficiënte omgang met hulpbronnen (grondstoffen en energie) bevorderen in het bedrijfsleven en zodoende op basis van een innovatieve technologie bijdragen aan een ‘koolstof-arme’ economie.

Voor de eerste oproep is gekozen voor het thema ‘energietransitie’. GIST ontvangt graag projectvoorstellen die op basis van een innovatieve technologie bijdragen aan een ‘koolstof-arme’ economie. Dit betreft alle technologieën die kunnen bijdragen aan het opwekken, opslaan en/of het (slim) distribueren van energie. Wie een projectaanvraag wil indienen voor het project GIST, vindt de benodigde informatie op de website van Cleantech Flanders. Dit is mogelijk tot uiterlijk 31 augustus 2018.

Financiering

GIST is vrijdag 15 juni officieel gelanceerd in Rotterdam door burgemeester Aboutaleb en gouverneur Reynders van Belgisch Limburg. GIST wordt mede mogelijk gemaakt en gefinancierd door de Europese Unie middels Interreg. Interreg wil economische verschillen tussen regio’s en lidstaten in Europa verkleinen door het stimuleren van samenwerkingsprojecten. De coördinatie van het GIST-project is in handen van VITO/Cleantech Flanders, Cleantech Delta en cluster Cleantech van de gemeente Rotterdam.