nieuws

ProRail gebruikt voortaan MKI bij aanbestedingen

Publicatie

9 mei 2018

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

onderhoud, spoor

Bij het aanbesteden van projecten gaat ProRail structureel gebruikmaken van de Milieu Kosten Indicator (MKI) om zo zowel haar eigen organisatie als de verschillende spoorprojecten te verduurzamen. Ook wil de spoorbeheerder aannemers stimuleren om dit voorbeeld te volgen.

Met de MKI worden de negatieve effecten op het milieu inzichtelijk gemaakt. De MKI is opgebouwd uit elf verschillende milieueffecten, waaronder de CO2-uitstoot. In de MKI’s zitten variabelen zoals materiaalgebruik, bouwprocessen en transport verwerkt. Als al deze factoren geoptimaliseerd zijn en een zo klein mogelijk negatief effect hebben op het milieu, is de MKI-waarde laag. En vice versa.

Dankzij MKI zijn objectieve vergelijkingen van de duurzaamheid van werkprocessen en materiaalgebruik mogelijk. Het is als het ware een meetlat waarmee de duurzaamheid van producten en processen kan worden berekend. En zo kan er dus ook bij elk project gekozen worden voor de meest duurzame aanpak.

Aanbestedingen

Het instrument waarmee de MKI’s voor infraprojecten worden berekend heet DuboCalc. DuboCalc maakt gebruik van levenscyclusanalyses, ofwel LCA’s. Deze zijn opgenomen in de nationale milieudatabase. De bedoeling is om DuboCalc structureel onderdeel te maken van aanbestedingen bij alle bovenbouwvernieuwingsprojecten en bij de aanleg van kunstwerken.
ProRail wil dat in 2020 duurzaamheid een integraal onderdeel is van aanbestedingen. ProRail heeft er voor gekozen om de MKI als gunningscriterium in te zetten en de markt daarmee te stimuleren. Bedrijven die in hun aanbesteding een lage MKI waarde kunnen aantonen, krijgen gunningsvoordeel. Daartegenover staat dat als een aannemer de doelstelling niet waarmaakt, er een boete wordt opgelegd.

Bron: Prorail