nieuws

Provincie Zuid-Holland doet aangifte tegen DuPont na lek

Publicatie

27 sep 2016

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

In augustus werd ontdekt dat een breekplaat (een veiligheidsvoorziening) gedeukt was en een scheur bevatte. De breekplaat werd vervangen en de productie werd weer opgestart. Op basis van de informatie op dat moment ging DuPont uit van een klein incident.

Na onderzoek blijkt echter dat er een formaldehyde emissie via de breekplaat heeft plaatsgevonden van 84 kilogram per uur met een duur van 32,5 uur (tussen 10 augustus 22.00 uur en 12 augustus 06.30 uur). Deze informatie zorgt voor een andere inschatting van de ernst van het incident. Nu heeft OZHZ namens de provincie Zuid-Holland aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Uit onderzoek moet blijken of er sprake is van een strafbaar feit.

Gezondheidsschade

DuPont heeft aan het bevoegd gezag, de provincie Zuid-Holland verklaard dat er geen verhoogde blootstelling op leefniveau is te verwachten. Nader onderzoek moet dat bevestigen. DuPont heeft een extern bureau opdracht gegeven een rapportage op te stellen over de eventuele blootstelling van de omgeving aan formaldehyde. Over twee weken wordt de rapportage verwacht. OZHZ overlegt met de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid over de opzet van een eventueel onderzoek naar mogelijke gezondheidsschade.

 

De provincie heeft na in kennis gesteld te zijn van het incident opdracht gegeven om alle feiten rond dit incident in kaart te brengen. Op basis hiervan kan vervolgens worden beoordeeld of nadere eisen en voorwaarden aan DuPont kunnen worden opgelegd.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.