nieuws

PWN en HHNK in zee met afvalverwerker SUEZ

Publicatie

23 feb 2016

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

SUEZ (voorheen SITA) wordt per 1 april 2016 verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van alle afvalstromen van PWN en HHNK. Het gaat hierbij om al het bedrijfsafval: van papier, roostergoed, glas en vertrouwelijke documenten tot hout, bouw- en sloopafval, klein gevaarlijk afval en asbest. Verwacht wordt dat beide bedrijven grote winst kunnen behalen op het gebied van CO2-reductie door de afvalstromen gescheiden in te zamelen. Hierdoor kan de hoeveelheid restafval in de komende twee jaar met 42 procent worden beperkt.

 

Afvalscan

Daarnaast krijgen de bedrijven door middel van frequente rapportages inzicht in hun afvalstromen, waardoor ze doeltreffende maatregelen kunnen nemen om hun afvalmanagement te verduurzamen. De rapportages maken het tevens mogelijk om de prestaties van PWN en HHNK met die van andere hoogheemraadschappen en drinkwaterbedrijven te vergelijken. Dat kan handvatten bieden voor verbeteringen. Verder wordt elk halfjaar een afvalscan uitgevoerd om na te gaan of de inzamelmiddelen en het afvalbeheer nog steeds voldoen en of slimmere oplossingen kunnen worden toegepast. Door de scans kan er tijdig worden ingespeeld op veranderingen binnen de bedrijven.

 

PWN en HHNK werken sinds enige jaren actief samen in de waterketen. De samenwerking bestaat onder meer uit gezamenlijke projecten en kennisuitwisseling. In het kader van deze samenwerking werd de aanbesteding gezamenlijk gepubliceerd.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.