nieuws

PWN gecertificeerd voor asset management

Publicatie

12 jan 2017

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Asset management

PWN is als eerste drinkwaterbedrijf in Nederland gecertificeerd voor de norm NEN-ISO55001 voor assetmanagement. Met deze internationaal erkende certificering wil PWN haar inspanningen en deskundigheid op het gebied van assetmanagement aantoonbaar maken.

In 2012 is PWN samen met adviesbureau Mainnovation het traject gestart dat heeft geleid tot dit certificaat, uitgegeven door KIWA, de onafhankelijk certificerende organisatie die de audits bij PWN heeft afgenomen. Dirk Konijnenberg, lead auditor bij KIWA: ‘PWN beschikt over een robuust assetmanagementsysteem dat voldoet aan de gestelde normeisen en voldoende kader biedt voor analyse en verbeteringen van haar assets en assetsprestatie.’ Op basis van de erkende VDMXL-methode van Mainnovation is PWN er als organisatie in geslaagd om het assetmanagement te professionaliseren en door dit extern te laten toetsen aantoonbaar te maken voor klanten en stakeholders.

Joke Cuperus, directeur PWN: ‘Assetmanagement gaat over de totale fysieke drinkwater-infrastructuur, van onze bronnen tot de watermeter bij de klant. Door professioneel assetmanagement leveren we een sterke bijdrage aan het structureel beheren van onze bedrijfsmiddelen. Hierdoor wordt een optimale balans gecreëerd tussen de bedrijfsprestaties van assets en de kosten en risico’s daarvan.’

Guy Delahay, managing partner Mainnovation: ‘Het was een logische evolutie. In de afgelopen jaren zijn bij PWN op diverse deelgebieden van het hele asset management speelveld al vele stappen gezet en verbeterde technieken ingevoerd, zoals bijvoorbeeld het optimaliseren van onderhouds- en inspectieplannen maar ook een gestructureerd langetermijninvesteringsplan. Het voor de certificering benodigde voorwerk zat er dan ook vooral in om al die deelaspecten in samenhang te beschrijven en toekomstbestendig te maken. Met VDMXL als raamwerk zijn alle werkprocessen op het gewenste niveau gebracht en ingebed in de dynamische procesbeheersingstool van het PWN Kwaliteitssysteem, inclusief rollen en verantwoordelijkheden structuur en aansluiting op de PWN Plan cyclus. De beschrijving en uitwerking behelst niet alleen de asset management operatie zelf maar ook het continu blijven verbeteren van het PWN Asset Management systeem.’

Industrielinqs 3, 2021

6 april 2021

nieuws

Dunea verkent inzet drones in duingebied

AGENDA

IRE / APEX 2021

15-06-2021 MECC, Maastricht