nieuws

Renovatie Binnenhof officieel geheim

Publicatie

9 nov 2016

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

onderhoud

Met het oog op de veiligheid is de renovatie van het Binnenhof tot officieel geheim verklaard. Gegevens over beveiliging, installaties en inrichting van het gebouwencomplex mogen niet breed bekend worden. Er komt ook geen openbare aanbesteding voor bouwbedrijven, architecten, installateurs en andere specialisten.

Bij een openbare aanbesteding zouden te veel bouwtechnische gegevens openbaar gemaakt moeten worden, wat het Binnenhof volgens minister Blok kwetsbaar zou maken. Het Rijksvastgoedbedrijf zal zelf de juiste mensen voor de klus kiezen.

Er is binnenkort wel een bijeenkomst voor bedrijven, waar het Rijksvastgoedbedrijf zal vragen hoe de renovatie het beste kan worden aangepakt en hoeveel informatie en vrijheid bedrijven moeten krijgen, die de klus op zich nemen.

In het geheimhoudingsbesluit staat dat de Rijksoverheid het noodzakelijk vindt de risico’s, die nu of in de toekomst een inbreuk kunnen vormen op de veiligheidssituatie van het Binnenhofcomplex en zijn gebruikers, zo veel mogelijk te beperken. Dit betreft risico’s in aanloop naar, tijdens en na de renovatie en ook voor de tijdelijke huisvesting.

Ondanks de geheimen wordt het publiek wel zoveel mogelijk op de hoogte gehouden. Er komt een informatiecentrum over de verbouwing, en bezoekers kunnen via een loopbrug kijken hoe ver de renovatie is gevorderd.

Het is de bedoeling dat het Binnenhof in 2020 vijfenhalf jaar dichtgaat. De renovatie zal naar verwacht 475 miljoen euro kosten.