nieuws

Renovatie ruim drie kilometer lange Schermdijk klaar

Publicatie

8 nov 2017

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

infrastructuur, onderhoud

De renovatie van de Schermdijk in Delfzijl is een jaar eerder afgerond dan verwacht. De nieuwe steenbekleding op de bestaande asfaltlaag zou eigenlijk pas in de herfst van 2018 klaar zijn, maar het project is nu al afgerond.

De schermdijk in Delfzijl heeft over een lengte van 3,5 km een totaal nieuwe steenbekleding over de bestaande oude asfaltbekleding gekregen zowel aan de Eemskant als aan de zijde van het
Zeehavenkanaal ter bescherming van getijden en golven.

In opdracht van Groningen Seaports is in april 2017 een grootschalige renovatie van de schermdijk in Delfzijl gestart. Deze dijk schermt het Zeehavenkanaal en de havenmonding af van de Waddenzee. Aannemer Reef Infra heeft de werkzaamheden uitgevoerd. Heuvelman Ibis uit Delfzijl en Hydraphalt uit Avenhorn zijn eveneens betrokken bij de werkzaamheden. Met de werkzaamheden is een investering van ruim 6 miljoen euro gemoeid.

Fotocredit: Zweitze Korten / newdigit.nl