nieuws

Renovatie Velsertunnel voorlopig gegund aan combinatie Hyacint

Publicatie

26 mrt 2014

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Hyacint is een combinatie van aannemers Dura Vermeer, BESIX en installatiebedrijf SPIE Nederland. De combinatie is bij gunning ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de tunnel gedurende zeven jaar.

Voordat de gunning definitief wordt, is nog een aantal stappen te nemen. Nu gaat de zogeheten convergentiefase in. Dit is een nieuwe werkwijze waarbij Rijkswaterstaat en de aannemer gezamenlijk vaststellen of de aannemer de contracteisen juist heeft geïnterpreteerd. Vervolgens worden de belangrijkste delen uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Als deze fase succesvol is doorlopen, wordt de definitieve opdracht gegund. Naar verwachting gebeurt dat deze zomer.

De Velsertunnel is bijna zestig jaar oud en toe aan een grote renovatie. Rijkswaterstaat laat onder meer de doorrijhoogte van de tunnel vergroten, zodat er minder incidenten plaatsvinden met te hoge vrachtwagens. Het komt nu regelmatig voor dat die vast komen te zitten in de tunnel, met veel verkeersoverlast als gevolg. Daarnaast vernieuwt Rijkswaterstaat vrijwel alle tunneltechnische installaties (zoals de ventilatie, het blussysteem en de verlichting) en worden de vluchtwegen aangepast. De renovatie moet ervoor zorgen dat het verkeer vlot en veilig door de tunnel kan blijven rijden. Na de werkzaamheden voldoet de Velsertunnel ook aan de nieuwe Tunnelwet; wettelijk moet dat uiterlijk vanaf 2019 het geval zijn.

Rijkswaterstaat betrekt de lokale overheden en ondernemers bij het opstellen van een plan met bereikbaarheidsmaatregelen om de verkeershinder te verminderen. Daarin staan onder meer omleidingsroutes, mobiliteits- en verkeersmaatregelen om ervoor te zorgen dat de regio bereikbaar blijft. Waar mogelijk wordt ingezet op duurzame maatregelen die ook na de renovatie van de Velsertunnel bijdragen aan de bereikbaarheid.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.