nieuws

Renovatie Waalbrug gegund aan KWS

Publicatie

27 nov 2017

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

infrastructuur, onderhoud

Rijkswaterstaat heeft de renovatie van de Waalbrug in Nijmegen gegund aan KWS, onderdeel van VolkerWessels. De aannemer gaat de renovatie van de brug zo uitvoeren dat de vier huidige rijstroken zo veel mogelijk beschikbaar blijven voor personenauto’s en OV-bussen.

Renovatie van de tachtig jaar oude Waalbrug is nodig om ook in de toekomst vlot en veilig verkeer over de brug mogelijk te houden. KWS gaat tijdens de renovatie onder andere het betonnen rijdek vervangen en de staalconstructie schilderen. Daarnaast wordt in opdracht van de gemeente Nijmegen de busbaan omgebouwd tot een tweezijdig fietspad en de vormgeving zo veel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

KWS scoorde overall het beste op de verschillende selectiecriteria, waaronder het beperken van hinder. Daarvoor heeft de aannemer een plan uitgewerkt waarbij niet de minimaal gevraagde twee, maar de vier huidige rijstroken grotendeels beschikbaar blijven voor regulier verkeer. ’s Avonds en ’s nachts, als er minder verkeer is, kunnen er twee rijstroken afgesloten zijn en er komen enkele weekend- en nachtafsluitingen. Vrachtwagens, touringcars en landbouwverkeer kunnen tijdens de renovatie geen gebruik maken van de Waalbrug, OV-bussen, hulpdiensten, fietsers en voetgangers mogen er wel overheen. De renovatie start eind februari 2018 en duurt tot eind 2019.

Fotocredit: Rijkswaterstaat / Harry van Reeken