nieuws

Rijkswaterstaat inventariseert straalwerkzaamheden

Publicatie

10 okt 2017

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

infrastructuur, onderhoud

Rijkswaterstaat inventariseert met betrokken aannemers of bij projecten van Rijkswaterstaat Eurogrit is gebruikt. Afgelopen vrijdag werd bekend dat dit type straalgrit, dat wordt gebruikt voor het schoonstralen van harde oppervlakken, asbestdeeltjes kan bevatten.

Vrijdag werd bij het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf in een van de verbrandingsketels asbest aangetroffen in het straalgrit dat bij onderhoudswerkzaamheden werd gebruikt. De werkzaamheden werden direct stilgelegd. Hetzelfde gebeurde bij Tata Steel en inmiddels is bekend dat ook bij Shell Pernis en Eneco in Houten met het bewuste straalgrit is gewerkt.

Stilgelegd

Rijkswaterstaat inventariseert nu bij welke projecten het probleem met Eurogrit speelt en legt, indien dit al niet door de aannemer is gebeurd, in overleg met de aannemer het betreffende werk stil. Ook bekijkt Rijkswaterstaat of eigen medewerkers in aanraking zijn gekomen met asbestdeeltjes.

Inmiddels zijn twee projecten daadwerkelijk stilgelegd of aangepast als gevolg van het gebruik van straalgrit. Het betreft betonrepartiewerkzaamheden aan de brughoofden bij Kornwerderzand en renovatiewerkzaamheden bij de Nijkerkerbrug tussen Nijkerk en Zeewolde. Bij de Nijkerkerbrug zijn ook daadwerkelijk asbestdeeltjes in het gebruikte grit aangetroffen. Bij Kornwerderzand wordt inmiddels ander materiaal gebruikt bij het stralen. De verwachting is dat meer projecten zullen volgen.