nieuws

Rijkswaterstaat richt zich op asfalt van de toekomst

Publicatie

9 feb 2018

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

CO2-uitstoot, infrastructuur

Verlenging van de levensduur, vermindering van materiaalgebruik en verlaging van CO2-uitstoot. En dat zonder de kosten uit het oog te verliezen. Rijkswaterstaat presenteert samen met andere partijen deze maand het Plan van Aanpak ‘Asfalt-Impuls. Voorbereid de toekomst in!’. Hierin staan 29 projectvoorstellen die het asfalt in Nederland moeten voorbereiden op een duurzame toekomst.

De projectvoorstellen zijn verdeeld over zes verschillende thema’s: levensduurvoorspelling, kwaliteitsverbetering, kwaliteitsborging, kosteneffectiviteit, circulariteit en asfalt in contracten. ‘De Asfalt-Impuls moet in 2023 leiden tot een brede toepassing van technologie, kennis, tools en contracten waarmee de gemiddelde levensduur van onze asfaltwegen wordt verdubbeld en de standaardafwijking in de levensduur wordt gehalveerd’, aldus Mathijs van Stralen, hoofd van de afdeling wegen en geotechniek.

Hergebruik

Op dit moment zorgt het vervangen van asfaltlagen voor veel CO2-uitstoot. Dat heeft onder meer te maken met het gebruikte materiaal. Volgens van Stralen is het daarom van groot belang dat alle materialen uiteindelijk in een gesloten systeem kunnen worden hergebruikt, waarbij ook de CO2-uitstoot wordt verlaagd. Tegelijkertijd zal de kwaliteit van het asfalt hetzelfde niveau houden, en waar mogelijk worden verhoogd.

Door de levensduur van het asfalt te verlengen, hoeven er minder asfaltcentrales te draaien. Ook zijn er minder transportbewegingen nodig en minder nieuwe aardolieproducten om nieuw asfalt te produceren. Maar om die ambitie waar te maken, is samenwerken cruciaal. Zo is er een grote rol weggelegd voor de provincies en gemeenten. Maar ook universiteiten, kennisinstituten, ingenieursbureaus en leveranciers zullen bij de Asfalt-Impuls worden betrokken.

 

 

Bron: Rijkswaterstaat