nieuws

Samenwerking om sluis te verslimmen

Publicatie

19 dec 2018

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

infrastructuur, onderhoud, smart maintenance

Nadat RWS, Mobilis, EnergQ, ifm electronic, C-Cube, Ke-works, Universiteit Twente en Stichting World Class Maintenance afgelopen voorjaar startten met de proeftuin ‘Smart Maintenance bij Sluis Eefde’, hebben nu ook Spie en BAM hun medewerking toegezegd. Het streven van alle partijen is om nieuwe technieken en toepassingen rondom ‘Smart Maintenance’ toe te passen om de prestatie en de betrouwbaarheid van de sluis te kunnen verbeteren en daarnaast te zorgen voor effectievere onderhoudsschema’s.

Eén van de databronnen die gebruikt wordt voor het verkrijgen van inzicht is SCADA-data (Supervisory Control And Data Acquisition). Dit systeem kan wel worden vergeleken met de zogenaamde ‘zwarte doos’ in een vliegtuig: alle bewegingen en handelingen op en rond de sluis worden geregistreerd en dat kan enorm waardevol zijn bij conditiemonitoring. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vaststellen van een norm inzake elektriciteitsgebruik, op basis waarvan afwijkingen kunnen worden vastgesteld. Deze afwijkingen op zichzelf kunnen vervolgens een aanwijzing vormen voor – vaak nog onzichtbare – gebreken. Binnen Rijkswaterstaat wordt hard gewerkt aan de ontsluiting van deze data via ODS (Object Data Services).

Programma

Met de toevoeging van Spie en BAM zijn er nu tien partijen actief binnen Proeftuin Sluis Eefde die doorloopt tot eind 2019. De partijen hebben zich ten doel gesteld om inzicht te vergaren op de volgende vier gebieden:

  • Energieverbruik en de toepassing van energiemonitoring om falen te voorspellen;
  • Vroegtijdig vaststellen van corrosievorming om de levensduur van materialen te verlengen;
  • Analyse van zaken als trillingen en oliekwaliteit om degradatie en noodzakelijk onderhoud beter te kunnen voorspellen;
  • Het systematisch verzamelen, doorsturen, verwerken en visualiseren van meet- en regelsignalen vanuit SCADA-data ook voor onderhoudsdoeleinden.

Open data

Bij de opstart van de proeftuin zijn door deelnemende partijen afspraken gemaakt voor samenwerking. Eén van de gemaakte afspraken is dat uitgegaan wordt van ‘open data’, ofwel een situatie waarbij niet alleen verkregen inzichten, maar ook onderliggende data openlijk beschikbaar worden gesteld aan alle projectpartijen. De ambitie is zelfs dat data open wordt gesteld voor de hele markt. Hier wordt stap voor stap naar toe gewerkt. Eén van de voordelen van ‘open data’ is dat nieuwe innovatieve oplossingen over het algemeen sneller en eenvoudiger ontwikkeld kunnen worden.

Voorspelbaar

Het idee voor deze proeftuin ontstond al medio 2017. Er ontstond namelijk een unieke kans om innovatie toe te passen bij de uitbreiding van het Sluizencomplex in Eefde. Een langdurig contract voor de nieuwbouw en het onderhoud op een tweede sluiskolk én een bestaande sluiskolk. De organisaties hebben veel baat bij meer inzicht in het daadwerkelijke gedrag van de sluis en het beter voorspelbaar maken van het benodigde onderhoud. Zowel de scheepvaart als de belastingbetaler plukt hiervan de vruchten. In de komende 2 jaar zal de bestaande sluis fungeren als leeromgeving om te leren over de mogelijkheden van IoT technologieën en Smart Maintenance.

De pilot bij Sluis Eefde is onderdeel van het RWS-programma ‘Vitale Assets’, dat zich richt op effectieve en duurzame opschaling van Smart Maintenance activiteiten binnen Rijkswaterstaat.

Lees meer over de bouw van de sluis.

Fotocredit: Rijkswaterstaat

Industrielinqs 5,2021

8 juni 2021

nieuws

Huntsman volop bezig met turnaround polyolenfabriek

AGENDA