nieuws

Scherpere norm plastic in grond- en baggerspecie

Publicatie

7 nov 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

plastic afval

Om het gevecht tegen de plasticsoep uit te breiden, zijn vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat strengere normen aangekondigd om plastic zwerfaval in rivieren tegen te gaan en plastic in de grond fors te verminderen.

Per 1 januari 2019 mogen plastics nog slechts sporadisch in grond- en baggerspecie aanwezig zijn. Grond- en baggerspecie is grond die wordt afgegraven en bijvoorbeeld gebruikt bij de aanleg van dijken en wegen, het ophogen van industrieterreinen of het zogenaamde verondiepen van plassen. In Nederland wordt jaarlijks ruim 40 miljoen kubieke meter per jaar van dergelijke grond verwerkt. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven past hiervoor de Regeling bodemkwaliteit aan.

Daarnaast pakt Van Veldhoven samen met minister Van Nieuwenhuizen de plasticsoep in zee aan. Die wordt deels veroorzaakt door plastics dat door rivieren wordt meegevoerd. Volgens Van Nieuwenhuizen wordt, met een nieuwe aanpak tegen plastic zwerfafval in rivieren, het probleem bij de bron aangepakt. Allereerst wordt in kaart gebracht wat de plastic hotspots zijn waar het plastic afval in de rivieren stroomt en als deze in beeld zijn willen de bewindslieden bijdragen aan projecten die deze afvalstromen gaan stoppen. Voor deze aanpak stellen zij 5 miljoen euro beschikbaar. Waar mogelijk wordt aangesloten bij al bestaande ontwikkelingen en initiatieven.

 

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat