nieuws

‘Shell moet kritischer zijn op veiligheid’

Publicatie

7 sep 2015

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

De Onderzoeksraad is verbaasd dat bij Shell Moerdijk de interne procedures niet goed zijn opgevolgd, er onvoldoende lessen zijn getrokken uit eerdere incidenten en signalen binnen de eigen organisatie en onjuiste aannames zijn gemaakt over basale chemische reacties. Volgens de Raad heeft Shell de hoge verwachtingen over veiligheidsbeheersing binnen het bedrijf dan ook niet waargemaakt. Ook toezichthouders hadden kritischer kunnen zijn op de invulling van het veiligheidsbeleid bij Shell.

Explosie

De explosie bij Shell Moerdijk gebeurde tijdens het opwarmen van de installatie na een onderhoudsbeurt. Onderhoud staat volgens de Onderzoeksraad bekend als een risicovol proces, waarvoor een deugdelijke veiligheidsanalyse noodzakelijk is. Shell heeft het opwarmproces de afgelopen 35 jaar echter niet diepgaand onderzocht, ook niet bij het doorvoeren van wijzigingen in de installatie of van grondstoffen. Hierdoor had Shell geen zicht op de risico’s die daardoor ontstonden en konden medewerkers niet goed geïnstrueerd aan de slag. Op 3 juni 2014 zorgde een – voor Shell onbekende –  chemische reactie voor extra gasvorming en drukopbouw in de installatie, die niet meer afgevoerd konden worden. Dit resulteerde in een toestand waarbij de druk uiteindelijk zo snel opliep dat de situatie onbeheersbaar werd. De installatie explodeerde, gevolgd door een grote brand. Twee personen raakten gewond.
  
Over de samenwerking tussen de bedrijfsbrandweer en de regionale brandweerkorpsen
is de Onderzoeksraad wel te spreken. ‘Op enkele verbeterpunten na, is duidelijk te zien dat er lering is getrokken uit de eerdere brand bij Chemiepack in 2011.’

Bewuster

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is van mening dat Shell bewuster om moet gaan met risico’s. Medewerkers moeten continu alert zijn op veiligheidsrisico’s, zeker bij het doorvoeren van wijzigingen in productieprocessen, installaties en van grondstoffen. Ook moet het bedrijf kritisch blijven kijken naar eerder gedane onderzoeken, opgestelde procedures en maatregelen. Zodoende kan voorkomen worden dat het bedrijf jarenlang blijft werken op basis van achterhaalde of onjuiste aannames. Ook moet Shell meer lering trekken uit incidenten, waarbij er expliciete aandacht moet zijn voor achterliggende oorzaken. Als laatste ziet de Onderzoeksraad ook een rol weggelegd voor Shell waar het gaat om het delen van de opgedane kennis en ervaring binnen de petrochemische industrie. 

Reactie Shell

General Manager Paul Buijsingh van Shell Moerdijk stelt dat de OVV heeft in haar onderzoek naar het incident duidelijke conclusies heeft getrokken en aanbevelingen heeft gedefinieerd. Het rapport sluit volgens Buijsingh goed aan bij de conclusies van het eigen onderzoek van Shell en de verbeteracties die al in gang zijn gezet. ‘Zo ziet de OVV de onverwachte reactie tussen ethylbenzeen en de katalysator ook als de fysieke oorzaak van het incident. Daarnaast doet de OVV twee aanbevelingen met name gericht op het alert zijn op veiligheidsrisico’s binnen de organisatie en leren van (bijna-)incidenten. Wij kunnen ons vinden in de aanbevelingen en zullen nagaan hoe we deze gaan inpassen.’

Shell laat in een verklaring weten: ‘Veiligheid staat bij ons voorop en het is pijnlijk dat dit incident heeft kunnen plaatsvinden.’

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.