nieuws

‘Shell Pernis was niet goed voorbereid op giflek’

Publicatie

3 okt 2016

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Op 30 december 2013 ontstond een ethyleenoxide lekkage in een bovengronds deel van een leiding bij een olieraffinaderij van Shell Pernis. In totaal is daarbij 11,2 ton ethyleenoxide vrijgekomen in de directe omgeving. Ethyleenoxide is een gevaarlijke stof omdat het giftig is, makkelijk ontbrandt en kan exploderen. Uit onderzoek blijkt dat Shell niet was voorbereid op een dergelijke lekkage.

Aangetast

De lekkage van ethyleenoxide werd ontdekt door een operator die dit direct doorgaf aan de meldkamer van Shell. Daarop is het betreffende leidingwerk afgesloten en is door het opzetten van een watergordijn verdere verspreiding door de lucht voorkomen. Hierdoor bleef het gebied met concentraties ethyleenoxide die gevaar voor de gezondheid op kunnen leveren, beperkt tot het terrein van Shell en de naastgelegen haven.

De lekkage is ontstaan omdat de isolatiekoppelingen (chemisch) werden aangetast over de gebruiksduur van achttien jaar. Shell ging ervan uit dat deze een veel langere levensduur hadden. Naar aanleiding van de lekkage heeft Shell een reeks maatregelen genomen. De isolatiekoppelingen zijn vervangen door flenzen die gedurende hun levensduur inwendig geïnspecteerd kunnen worden. Verder past Shell nu technische middelen toe om lekken tijdig te kunnen detecteren en heeft Shell noodprocedures opgesteld voor het leegmaken van de ethyleenoxideleiding.

Lek Pernis

Tijdens het afronden van het rapport over de lekkage in 2013 is bekend gemaakt dat de Onderzoeksraad een onderzoek is gestart naar de emissie van ethyleenoxide bij Shell Moerdijk. In de periode van 21 november 2015 tot 27 januari 2016 lekte er circa 25 ton ethyleenoxide weg op de raffinaderij, doordat een afsluiter na noodzakelijke werkzaamheden niet werd gesloten.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.