nieuws

Siemens investeert 4,8 miljoen in onderzoek en ontwikkeling

Publicatie

12 nov 2015

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Siemens intoduceert onder de voorlopige naam Innovation AG een eenheid die in een startup-omgeving ruimte biedt voor experimenten en groei. Deze afdeling moet bovendien als adviseur, promotor en als een soort risicokapitaal-verstrekker fungeren voor zakelijke of projectideeën, die zich onafhankelijk van de kernactiviteiten van de onderneming moeten kunnen ontwikkelen, zeg maar als onderneming in oprichting. Op deze manier worden de bestaande startup-activiteiten van Siemens aangevuld en ondergebracht in deze organisatie-eenheid.

Om de innovatie- en technologiecompetentie van de onderneming over de hele linie te verbeteren, heeft Siemens een wetenschappelijke raad in het leven geroepen. Deze Siemens Technology & Innovation Council (STIC) zal in nauwe samenwerking met het concernbestuur strategische thema's op technologisch en innovatief gebied systematisch in kaart brengen. Naast Siegfried Russwurm (binnen het concern-bestuur eindverantwoordelijk voor technologische ontwikkeling) bestaat de raad momenteel uit zeven gerenommeerde deskundigen met internationale ervaring op het gebied van onderzoek en wetenschap.

Innovatiecultuur

Daarnaast wil de onderneming de innovatiecultuur van haar medewerkers gericht versterken en stimuleren. Hiertoe richt Siemens een innovatiefonds op, dat in Duitsland ook met werknemersvertegenwoordigers is afgestemd. Hiervoor stelt het bedrijf de komende drie jaar tot 100 miljoen euro ter beschikking, bovenop de 300 miljoen euro aan extra investeringen voor R&D in het lopende boekjaar. Met dit geld worden creatieve ideeën van medewerkers gestimuleerd en omgezet in economisch rendement.

Op het gebied van onderzoek gaat Siemens haar samenwerking met topuniversiteiten uitbreiden. Hiervoor zal Siemens in Garching bij München op het terrein van de Technische Universiteit München (TUM) een nieuwe onderzoekslocatie bouwen. Hier zullen meer dan 100 wetenschappers van Siemens schouder aan schouder samenwerken met onderzoekers van de TUM. Het onderzoek loopt uiteen van IT-security tot autonome systemen. Bovendien start Siemens in 2016 in China een onderzoekscentrum met meer dan 300 medewerkers, waarin divisieoverschrijdend onderzoek zal worden gedaan naar nieuwe oplossingen op het gebied van digitalisering, zowel voor de Chinese als voor de internationale markt.

Naast de samenwerking met universiteiten en hogescholen versterkt Siemens ook haar samenwerking met startups. Hiertoe opent de onderneming in Tel Aviv (Israel) een speciaal centrum, dat nauwe contacten zal leggen met lokale startups.

Cyber Security

Om ruimte te geven aan de nieuwe mogelijkheden op het gebied van digitalisering, promoot Siemens haar digitale diensten onder de naam Siemens Digital Services. De onderneming verwacht op dit gebied een gemiddelde marktgroei van 15 procent per jaar. Samen met de 'klassieke' diensten heeft Siemens op dit gebied in het afgelopen boekjaar een omzet gerealiseerd van circa 16 miljard euro. Als technologische basis heeft Siemens hiervoor het ondernemingsbrede software-platform Sinalytics ontwikkeld. Hierin zijn diverse bestaande en nieuwe technologieën samengebracht voor onderhoud op afstand, gegevensanalyse en cyber security. Dit platform maakt het mogelijk de reusachtige hoeveelheden gegevens die door sensoren in machines en installaties worden geregistreerd, samen te voegen, veilig te versturen en te analyseren. Op basis van deze waardevolle informatie kan Siemens haar klanten nieuwe diensten aanbieden, zoals verbeterde bewaking van gas- en windturbines of van treinen, gebouwen of beeldvormende medische apparatuur. Nu al zijn circa 300.000 apparaten met Sinalytics verbonden. Belangrijk zijn de uitgebreide technologieën voor cyber security, waarmee vertrouwelijke gegevens veilig verzonden, opgeslagen en geanalyseerd kunnen worden.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.