nieuws

Sitech moet dwangsom betalen voor pyrazool-lozing in Maas

Publicatie

26 okt 2015

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Het waterschap heeft Sitech op 8 oktober aangegeven dat bij overtreding van de tijdelijk toegestane waarde voor pyrazool direct handhavend wordt opgetreden. Dat lijkt nu het geval: zondag meldde Sitech een overschrijding van de toegestane waarde voor pyrazool. Het waterschap is volgens procedures verplicht de eigen analyseresultaten van het geloosde afvalwater af te wachten, voordat een definitief besluit kan worden genomen. Die analyseresultaten worden morgen verwacht. Op basis van de huidige informatie en afweging van de situatie gaat het waterschap uit van een dwangsom van 50.000 euro. Inmiddels is de lozing van pyrazool weer beneden de tijdelijk toegestane waarde.

Sitech had toestemming om tijdelijk pyrazool te lozen binnen de gestelde waarden van 60 microgram per liter in de uitstroom van de IAZI, met een piek van 100. Met deze waarde komt de door de minister tijdelijk toegestane concentratie pyrazool in de Maas voor drinkwaterwinning niet in gevaar.

Om vinger aan de pols te houden en direct te kunnen ingrijpen bij te hoge hoeveelheden pyrazool in de uitstroom van de IAZI, heeft het waterschap enige tijd geleden al strikte eisen gesteld aan toezicht en rapportage. Zo vinden vaker controles plaats en moet het bedrijf intensief monitoren en rapporteren over de afvalwaterstromen van en naar de IAZI. Dankzij dat strikte toezicht is de overschrijding van de toegestane waarde voor pyrazool snel opgemerkt en kon worden ingegrepen. De strikte eisen voor toezicht en monitoring op de uitstroom van de IAZI blijven van kracht.

Sinds juli wordt pyrazool gemeten in het oppervlaktewater. Dit is het gevolg van het tijdelijk niet goed werken van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (IAZI) op het Chemelotterrein. De IAZI loost op een zijtak van de Ur die uitmondt in de Maas.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.