nieuws

Slim onderhoud kan kosten windenergie verder reduceren

Publicatie

12 mrt 2018

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

smart maintenance, windenergie

Subsidies zijn haast niet meer nodig. En er is nog steeds veel ruimte voor kostenreductie in windenergie. Een belangrijke rol daarbij speelt predictive maintenance.

‘Operatie en onderhoud zijn goed voor bijna een derde van de kosten van offshore windenergie. Slim gebruik van data van turbinesensoren en geavanceerde modelleringstechnieken kunnen worden gebruikt om proactief en voorspellend om te gaan met onderhoud. Dat is de sleutel tot het kostenefficiënt in bedrijf houden van windturbines’, stelde prof.dr. Simon Watson onlangs in zijn intreerede aan de TU Delft.

Geen publieke subsidie

Windenergie heeft de laatste dertig jaar een bijzondere groei meegemaakt. Watson: ‘Vooral Europa heeft windenergie omarmd; in de eerste helft van 2017, werd 11,5 procent van de elektriciteitsvraag in de EU gedekt door windenergie. In meer dichtbevolkte gebieden, zoals Nederland, hebben we een ontwikkeling gezien naar windenergie op zee. De eerste offshore wind farms waren veel duurder dan hun neven op het land. Recent hebben een aantal partijen voorstellen gedaan voor de bouw van offshore wind farms tegen prijzen die geen publieke subsidie meer nodig hebben.’

Wake-effecten

Volgens Watson is er veel ruimte voor verdere kostenreductie en innovatie. Met geavanceerde statistiek en modelleringstechnieken kunnen complexe windomstandigheden beter in kaart worden gebracht. Op die manier zijn de effecten op de prestatie en levensduur van windturbines beter te begrijpen. Met meer inzicht is het mogelijk om de energieopbrengst te optimaliseren en de last op de turbine te verminderen, stelt Watson. Dit kan door de turbineblad-dynamica te verbeteren, de aansturing te optimaliseren en wake-effecten, veroorzaakt door het zog van andere turbines, te minimaliseren.

Energie-opslag

Naast de slimme inzet van data voor operatie en onderhoud is ook integratie met het energiesysteem een belangrijke ontwikkeling. Watson:  ‘Omdat windenergie een steeds groter deel levert van de elektriciteitsvraag van Europa, wordt de variabiliteit van het windaanbod een grotere uitdaging voor researchers. Zij moeten methoden ontwikkelen om stroom van offshore wind farms goed te integreren in de stroomnetwerken door interconnectie, vraagsturing en energie-opslag.’

Bron: TU Delft