nieuws

Start aanbesteding nieuwe PGO-contracten

Publicatie

9 jan 2015

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Dit blijkt uit een brief die Pier Eringa, president-directeur van ProRail, aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft gestuurd. In deze brief geeft Eringa aan hoe hij ProRail op de kortst mogelijk termijn ‘compliant’ wil krijgen. Aanleiding hiervoor vormt het onderzoek van PWC waaruit bleek dat een pilot in 2014, waarbij vier onderhoudsgebieden voor tien jaar onderhands zijn aanbesteed, niet aan de aanbestedingswetgeving voldoen.

 

Zonder persoonlijk gewin

In zijn brief licht Eringa toe hoe de problemen bij de pilot zijn ontstaan. ‘De focus van ProRail op verbeterde operationele prestaties en op het verhogen van de veiligheid op het Nederlandse spoor, heeft geleid tot afwegingen waarin het operationele belang in het verleden soms zwaarder werd gewogen dan het zo snel mogelijk op alle fronten voldoen aan de aanbestedingswetgeving.’ Hij benadrukt ook dat hij bij ProRail loyale en hardwerkende mensen ontmoet die ‘met hart en ziel en zonder persoonlijk gewin werken voor een betere spoorinfrastructuur met betere prestaties voor reizigers en verladers.’

 

Herhaling voorkomen

Het management van ProRail wordt de komende maanden via intensieve workshops versterkt in het ontwikkelen van een eenduidig en overtuigend beeld van compliancy, houding en gedrag. ‘Het doel is te voorkomen dat dilemma’s nog een keer leiden tot schending van vigerende wet- en regelgeving. De capaciteit en interne positionering van de juridische afdeling wordt versterkt, zowel kwalitatief als kwantitatief.’

 

Pilots ontbonden

De aannemers, aan wie in 2014 onderhandse pilotcontracten voor de looptijd van tien jaar zijn gegund, zijn bereid mee te werken aan het ontbinden van de pilotcontracten zodat deze openbaar kunnen worden aanbesteed. De betreffende aannemers willen werken met contracten die voldoen aan de aanbestedingsregels. Zodra de contracten zijn ontbonden, worden ze openbaar aanbesteed.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.