nieuws

SZW: 5 miljoen voor duurzame inzetbaarheid in het MKB

Publicatie

9 okt 2014

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

De MKB-aanpak voor duurzame inzetbaarheid beoogt mensen tot hun pensioen fit te houden voor de arbeidsmarkt. MKB-Nederland gaat daartoe onder meer samenwerken met brancheverenigingen en kenniscentra, met lokale en regionale ondernemersverenigingen en met adviesbureaus.

De verhoging van de AOW-leeftijd en de vergrijzing van de beroepsbevolking maken het nodig dat werkgevers serieus in werknemers investeren, en dat de werknemers op hun beurt bereid zijn te leren, zich aan te passen en te ontwikkelen. Ook de steeds dynamischer wordende arbeidsmarkt en de snel veranderende economie spelen speelt een rol. Over een paar jaar hebben werknemers immers alweer heel andere kennis en vaardigheden nodig dan nu.

Beleid gericht op duurzame inzetbaarheid vraagt dan ook om ruimte voor scholing, ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden, een gezonde werksfeer, en het terugdringen van ziekteverzuim. Het gaat er ook om dat werknemers op hun eigen verantwoordelijkheid worden gewezen om duurzaam inzetbaar te blijven. De tijd dat zij tot aan hun pensioen genoeg hadden aan hun schooldiploma is definitief voorbij.

Het ministerie van SZW en MKB-Nederland zijn met elkaar overeengekomen dat MKB-Nederland de komende vier jaar een trekkersrol zal vervullen bij de ondersteuning van mkb-bedrijven op het terrein van duurzame inzetbaarheid.  In die vier jaar is het de bedoeling dat tenminste 1000 bedrijven actief zijn geholpen bij het invoeren van de nodige maatregelen in de praktijk.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.