Bij de grootste hagelslagfabriek van Nederland wordt continu het aantal stilstanden en storingen verminderd. Het optimaliseren van processen en machines is dan ook wat Michael Donders, manager techniek en engineering, het liefste doet. ‘Ik wil graag altijd iets te vieren hebben.’

Michael Donders werkt als manager techniek en engineering bij Delicia in Tilburg waar het typisch Nederlandse product hagelslag wordt gemaakt. Het gaat onder andere om de hagelslag voor de huismerken van supermarkten, die allemaal met een eigen receptuur worden geproduceerd. Daarnaast maakt het bedrijf ook gecoate producten, zoals chocoladebolletjes voor in toetjes, chocoladepepernoten en chocolade snacks. Ook worden producten in de fabriek verpakt voor de klant.
Met tien techneuten zorgt de onderhoudsafdeling dat de installaties in de fabriek in optimale staat blijven. En dat gebeurt nu heel anders dan toen Donders hier in 2009 net kwam werken. ‘Toen lag de focus veel meer op het oplossen van storingen. Nu besteden we onze tijd merendeels aan het voorkomen ervan. Om dat efficiënt te doen, hebben we de fabriek in drie gebieden verdeeld met elk een eigen technisch aanspreekpunt. Die monteurs monitoren elke maand het aantal storingen in hun gebied en maken een pareto-analyse van de meest voorkomende storingen. Die storing wordt aangepakt, zodat die niet meer terugkomt. De uitdaging is om steeds de juiste verbetering te vinden in plaats van elke keer brandjes te blussen.’

Verbeterproject

Voor het team was de nieuwe werkwijze wel omschakelen. Donders: ‘Als je focus ligt op het oplossen van storingen, word je gedeeltelijk werkblind voor wat je doet. De ogen zijn nu geopend en medewerkers zien dat je inderdaad heel vaak een onnodige handeling doet of vaak hetzelfde probleem oplost.’
Een mooi voorbeeld van zo’n verbetering is een verpakkingsmachine. Deze machine verpakt tweehonderd pakjes hagelslag per minuut. Af en toe moet de machine volledig stil om over te schakelen op een ander product. Dan gaat hij bijvoorbeeld pure hagelslag verpakken in plaats van hagelslag van melkchocola. ‘Toen ik zei dat de omschakeling met de helft van de tijd kon, verklaarden ze mij voor gek. Maar het kan wel, je moet het alleen durven zien.’
Wanneer de machine is omgesteld, volgt de opstartfase. De installatie produceert dan nooit meteen weer tweehonderd pakjes per minuut. Vaak moet er wat worden bijgestuurd, de zogenaamde na-instellingen, om de machine optimaal te krijgen. Tijdens dat soort na-instellingen moet de verpakkingsmachine opnieuw worden stilgezet. Dit is onnodige stilstand en kostbare productietijd. ‘Door instellingen te standaardiseren, hebben we de na-instellingen met zeventig procent weten te reduceren, waardoor de machine eerder weer op normsnelheid produceert. Daarnaast hebben we gefocust op storingen die we met vijftig procent hebben kunnen verminderen.’
Trots vervolgt Donders: ‘Het mooie is dat dit project niet door mij is gedaan; de monteurs en operators hebben dit samen bewerkstelligd. Ik heb ze, samen met een collega, gecoacht. De monteurs en operators hebben het project ook aan hun collega’s gepresenteerd, om hen te enthousiasmeren in de toekomst aan dergelijke verbeteringen mee te werken. Dit soort projecten zijn de leukste successen, omdat alle medewerkers ervaren dat het efficiënter kan. En dan wordt het een leuk spel dat je speelt. Verbeteringen worden vaak geïnitieerd vanuit de diverse teams, daar zit heel veel kennis. Zij zijn namelijk altijd met de installaties bezig. Ze moeten alleen worden getriggerd om met verbeteringen aan de slag te gaan. Ik zou elke week wel zo’n project als met de verpakkingsmachine willen doen. Het mooie van dat soort projecten is dat je altijd iets te vieren hebt. Misschien is dat het wel waarom ik het zo leuk vind, ik wil altijd successen, hoe klein dan ook, te vieren hebben’, zegt hij lachend.

Te veel onderhoud

Hagelslag in de fabriek van Delicia. Foto: Delicia

Hagelslag in de fabriek van Delicia. Foto: Delicia

Maar ook het gewone onderhoud gaat natuurlijk door. Per machine wordt gekeken wat nodig is. Steeds meer wordt de stap gemaakt van correctief naar preventief en predictief onderhoud. Donders: ‘Voor mij is preventief en predictief onderhoud echter geen doel op zich. Dan schiet je in mijn ogen je doel voorbij. Ik ben van mening dat je ook te veel onderhoud kunt doen. Wij hebben machines die wel eens een dag uitgepland zijn, dan moet je je afvragen of je hem elke drie maanden stil moet zetten voor onderhoud. Je hebt sowieso al een dag om hem te inspecteren en indien nodig te repareren. Bij de meeste machines maken we gebruik van de stilstand die er sowieso is om onderhoud uit te voeren. Bij onze cruciale machines voeren we vier keer per jaar een trillingsmeting uit om van daaruit te bepalen of er, naast de geplande jaarlijkse stop, extra onderhoud noodzakelijk is. Pas dan gaan we hem inplannen. Niet al op voorhand.’ De volgende stappen voor voorspelbaar onderhoud neemt Delicia in 2017. Op de koelcompressoren komt een vaste meting. Deze installaties zijn cruciaal voor het bedrijf, omdat koelen een belangrijke stap is in het productieproces. Zonder deze machines komen er geen producten uit de fabriek. Donders: ‘Het zijn stappen die we moeten maken, maar het is geen ultiem streven alles te voorzien van sensoren. Je moet goed nadenken over welk type onderhoud bij welke machine hoort. Natuurlijk is dit ook een kostenafweging. Doen wat moet, maar niet meer dan noodzakelijk. Met onderhoud creëer je ook weer een nieuwe faalkans in je installaties. Er wordt namelijk een draaiende installatie stilgezet en er wordt aan gesleuteld.’

Visualiseren

Om te laten zien dat wat ze doen ook echt werkt, wordt wekelijks de data over performance op de afdeling gehangen. En alle grafieken laten een neergaande lijn zien. ‘Je ziet dat het aantal storingen elk jaar omlaag gaat. Op deze manier laat ik de medewerkers zien dat wat we doen ook echt werkt. Ik ben ervan overtuigd dat visualiseren de beste manier is om mensen daarvan te overtuigen.’
Met optimaliseren is Donders echter nooit klaar. Hij wil het morgen altijd beter doen dan vandaag. ‘Ik ben performancegericht. Ik vind het leuk om een machine met een output van 92 procent nog beter te maken. Mezelf kennende houd ik pas op als de output op de 100 procent zit. Dat gaat natuurlijk niet lukken, maar dat streef ik wel na. Ik probeer dat virus over te brengen op mijn collega’s, onder andere door heel transparant te zijn over het onderhoudsplan.’
Donders krijgt zoveel energie van het optimaliseren van processen dat hij er zijn eigen bedrijf in is begonnen. Vanaf volgend jaar werkt hij vier dagen voor Delicia en gaat hij één dag per week andere bedrijven helpen met het optimaliseren van onderhoud en performance. ‘Dat is wat ik het liefste doe. Met mijn eigen onderneming ondersteun ik bedrijven die graag willen verbeteren, maar zelf niet de kennis of capaciteit in huis hebben.’

Compliance

Wat hij soms lastig vindt in de voedingsmiddelenindustrie, is dat de technische afdeling, door steeds aangescherpte regelgeving, met veel dingen bezig is die niet primair meer met de core business te maken hebben. ‘Wij zijn goed in hagelslag maken, maar ook veel bezig met het voldoen aan wet- en regelgeving en de specifieke wensen van onze klanten. Dat zijn natuurlijk wel randvoorwaarden om op een veilige manier hagelslag te maken. Aan de andere kant houdt het ons ook scherp, en helpt het ons om het morgen weer een stukje beter te doen dan vandaag.’
De regelgeving in de voedingsmiddelenindustrie wordt steeds meer aangescherpt. Neem bijvoorbeeld de smeermiddelen, in vier jaar tijd veranderde daar veel. Eerst moesten deze alleen aan het keurmerk food grade voldoen, daarna aan de NSF-H1-norm en nu moeten de smeermiddelen allergenenvrij zijn. ‘Regels worden steeds meer aangescherpt en ik denk dat we ons daarbij neer moeten leggen. Ik ben benieuwd welke specificaties volgend jaar weer aan de smeermiddelen zullen worden gesteld’, zegt hij lachend.
Specifieke werkzaamheden, zoals het beheer van de smeermiddelen, wordt uitbesteed, maar alsnog moet Donders weten hoe alles werkt. ‘De verantwoording voor de smeermiddelen of machines kan ik niet afschuiven op onze partner. Als een klant vraagt hoe het met de smeermiddelen zit en ik antwoord: ‘Dat hebben we uitbesteed’, dan is dat natuurlijk niet goed. Daarom moeten we zelf op de hoogte zijn van de geldende richtlijnen. Je kunt de werkzaamheden laten uitvoeren door partners, maar de verantwoording zal je altijd nog zelf moeten nemen.’

Kwaliteiten

Ook wat betreft zijn medewerkers heeft Donders een duidelijke visie. ‘Waar ik bewust mee bezig ben, is om technisch medewerkers te laten doen waar ze goed in zijn door te focussen op individuele kwaliteiten. De een vindt een project geweldig en de ander vindt het niks, omdat hij niet weet hoe laat hij thuis is en wanneer het precies klaar is. Terwijl anderen het juist leuk vinden om een machine die dood was na drie weken weer in bedrijf te kunnen nemen. Een ander wordt weer blij van afgebakende stukjes werk. Je ziet dat mensen die doen waar ze goed in zijn, daar plezier uit halen en dat daarmee ook de kwaliteit van de werkzaamheden vaak is geborgd. Als ik dingen moet doen die ik niet leuk vind, dan is de kwaliteit en mijn inzet minder. Ik krijg energie van het optimaliseren van processen en onderhoud.’

Profiel

Naam: Michael Donders
Leeftijd: 48
Opleiding: Elektro/besturingstechniek, Midden- en hoger management
Achtergrond: Ardagh Glass Dongen, Rexam Glass
Bedrijf: Delicia
Functie: Manager techniek en engineering
Soort werkzaamheden: Het aansturen van de technische dienst en het begeleiden van technische projecten en verbeteringen.

logo_mmy_zonder_jaarWie wordt Maintenance Manager van het Jaar 2017?

Wie volgt Peter Schokker van Koninklijke Vezet op in 2017? Wie verdient het om mee te doen aan deze eervolle strijd om de titel Maintenance Manager van het Jaar? Schrijf nu in of draag uw kandidaat voor via de website van de NVDO: www.nvdo.nl.