Het groot onderhoud aan kraker LHC 1 bij Dow in Terneuzen is begonnen. Meer dan 1.500 extra medewerkers van verschillende externe bedrijven voeren onderhoudswerkzaamheden uit. De voorbereidingen zijn al in 2017 begonnen.

LHC staat voor Light Hydro Carbons, oftewel koolwaterstoffen. De kraker splitst nafta – een afgeleide van ruwe olie – in koolwaterstoffen, zoals etheen, propeen, benzeen en butadieen. Dat zijn de grondstoffen voor de andere Dow-fabrieken die er chemicaliën en kunststoffen van maken.

De bouw van LHC 1 begon in 1969. Het was de eerste kraker van Dow in Terneuzen en hij werd het hart van de vestiging. De bouw van deze eerste naftakraker kostte toen 400 miljoen gulden. De tweede kraker LHC 2 had in 2017 een stop voor groot onderhoud. Dow heeft in Terneuzen drie naftakrakers.

Van 2 maart tot en met 9 april vindt groot onderhoud plaats aan kraker LHC 2 bij Dow in Terneuzen. Gedurende een periode van zes weken voeren meer dan 1.500 extra medewerkers van verschillende externe bedrijven onderhoudswerkzaamheden uit. Tijdens de piek van de werkzaamheden loopt het totaal aantal medewerkers op tot 1.900.

LHC staat voor Light Hydro Carbons, oftewel koolwaterstoffen. De kraker splitst nafta – een afgeleide van ruwe olie – in koolwaterstoffen, zoals ethyleen en propyleen. Dat zijn de grondstoffen voor de andere Dow-fabrieken die er chemicaliën en kunststoffen van maken. LHC 2 vormt samen met twee andere naftakrakers het hart van de Terneuzense Dow-vestiging.

Om een fabriek draaiende te houden, is regelmatig onderhoud nodig. Omdat hiervoor de fabriek stil moet liggen, is tijdelijk geen productie mogelijk. Om geen kostbare tijd te verliezen, zijn alle werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. De voorbereidingen zijn in mei 2015 al begonnen.

Naar verwachting ontstaat door de onderhoudsstop extra verkeersdrukte. Om die op te vangen, wordt de calamiteitenroute (Wevelswaaldijk) van 6 maart tot en met begin april opengesteld voor personenvervoer tijdens de ochtendspits.