De raffinaderij van ExxonMobil in Rotterdam is in groot onderhoud. Het geplande groot onderhoud zal enkele weken duren.

De raffinaderij verwerkt verschillende soorten ruwe olie, van lichte laagzwavelige olie tot zware hoogzwavelige olie. De olie wordt verwerkt tot diverse producten, waaronder LPG, benzine, kerosine en diesel. Al sinds de jaren tachtig produceert de raffinaderij – dankzij de Flexicoker –geen zware stookolie meer.

Uitbreiding hydrocracker

In 2016 begon ExxonMobil met de uitbreiding van de hydrocracker. Het gaat om een investering van ruim een miljard dollar. Met de nieuwe installatie gaat de raffinaderij voortaan naast brandstoffen en chemische grondstoffen ook hoogwaardige basisoliën voor een nieuwe generatie smeermiddelen produceren.

De provincie Zuid-Holland versterkt de aandacht voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij risicovolle bedrijven. Het toezicht wordt met name verscherpt bij de chemie, raffinaderijen en de tank op- en overslag.

In de zomer van 2017 heeft zich bij de raffinaderijen van Shell Pernis en ExxonMobil een aantal incidenten voorgedaan. Uit onderzoek is gebleken dat beide incidenten het gevolg waren van menselijke fouten. Voor de provincie reden om de inzet van VTH te versterken, met als voornaamste argument het leefmilieu voor de inwoners van Zuid-Holland te kunnen waarborgen.

Near misses

Zowel Shell als ExxonMobil zijn na de incidenten onder verscherpt toezicht geplaatst. Zodoende moeten beide bedrijven maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. Daarbij past de provincie een verscherpt toezicht regime toe. Dit houdt onder meer in dat Shell en ExxonMobil een rapportageverplichting hebben over alle near misses (bijna ongevallen), en dat de provincie vaker aangekondigde en onaangekondigde controles zal uitvoeren.