Planning en flexibiliteit, het staat lijnrecht tegenover elkaar, maar toch moeten onderhoudsmedewerkers van Gate terminal met beide om kunnen gaan. De LNG-importterminal op de Maasvlakte is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend en een inkomend schip kan niet op werkzaamheden wachten. 
Claudio Patricio is maintenance manager van het bedrijf en legt uit hoe er met onderhoud wordt omgegaan.

De productie van aardgas in Europa neemt af, terwijl de vraag toeneemt. Daarom moet gas vanuit andere regio’s worden ingevoerd per pijpleiding en door aanvoer van vloeibaar gas, LNG genaamd. Liquefied natural gas (LNG) wordt gezien als de schoonste fossiele brandstof. Het wordt in een vloeibare vorm vervoerd, omdat het volume dan zeshonderd maal kleiner is dan in de vorm van gas. Zelfs als de extra energie voor het vloeibaar maken en transporteren wordt meegeteld, veroorzaakt het gebruik van aardgas uit LNG de helft minder koolstofemissie dan het gebruik van kolen. Het heeft veel potentieel voor de transportsector, omdat het een schonere en goedkopere brandstof is.

Nederland wil met Gate terminal de gasrotonde van Europa worden, Gate staat dan ook voor ‘Gas access to Europe’. Vanuit verschillende productielocaties van over de hele wereld wordt LNG naar het uiterste puntje van de Maasvlakte gebracht. De terminal bestaat uit drie opslagtanks, drie aanlegsteigers (jetty’s) en een omgeving waar LNG wordt verdampt. Per schip wordt het vloeibare gas naar Gate gebracht, waarna het wordt opgeslagen en per schip of vrachtwagen weer verder wordt gebracht.

Industry 4.0

Gate terminal is redelijk nieuw. Het bedrijf is pas sinds september 2011 operationeel. Toch is maintenance manager 
Claudio Patricio met zijn team steeds bezig om de installaties nog betrouwbaarder te maken en om verbeteringen door te voeren. ‘In het begin ben je vooral bezig met claims vanuit de oplevering en moet je fouten uit het systeem halen, maar dat ligt allemaal achter ons. De beschikbaarheid van de terminal is nu 99,5 procent en om dat te behouden of zelfs nog hoger te krijgen, moeten er steeds verbeteringen worden doorgevoerd.’

Binnen een jaar start een pilot waarin Gate onderzoekt hoe met big data predictive maintenance kan worden toegepast. ‘Onze installaties zijn nieuw, maar zes jaar geleden was er nog geen Industry 4.0 of big data. Terwijl nu iedereen er mee bezig is. Het voordeel van onze nieuwe installaties is dat ze wel kunnen worden gebruikt voor Industry 4.0 en het verzamelen van big data. Bij bedrijven met oudere installaties is dat wat ingewikkelder. Op het moment bekijken we nog waar op de terminal we de pilot het beste kunnen doen. Als het werken met big data op die plek goed gaat, kunnen we het uitbreiden naar de rest van ons bedrijf.’

Claudio Patricio

Claudio Patricio. Foto: Miriam Rook

Flexibel

Nu wordt er op de terminal vooral preventive maintenance gedaan. Het onderhoudsmanagementsysteem Maximo geeft een melding als er wat moet gebeuren, omdat het onderhoud zo staat ingepland. Patricio wil dat het systeem met behulp van big data straks op precies het juiste moment aangeeft dat een installatie onderhoud nodig heeft. ‘Mijn grootste uitdaging is om de terminal beschikbaar te houden voor schepen en tussendoor onderhoud te doen. Wij zijn zeven dagen per week, 24 uur per dag geopend. Het is nog nooit gebeurd dat een schip niet kon aanmeren en het LNG niet kon lossen omdat wij met onderhoudswerkzaamheden bezig waren. We passen onze onderhoudsstrategie aan aan de schepen die hier binnenvaren. Onze reparaties en verbeteringen doen we als er geen schepen aan de kade liggen, daarom moeten we heel erg goed plannen en precies weten hoe laat schepen binnenkomen en vertrekken. Het vereist wel een bepaalde ‘mindset’ van onze medewerkers, want als een schip te laat binnenkomt, moeten we onze werkzaamheden uitstellen. Ze moeten dus flexibel zijn. Onze terminal is niet gemaakt voor een shutdown en we hebben geen jaarlijkse of tweejaarlijkse stop. Wij plannen alles tussen de normale operationele activiteiten door.’

Boterhammen

Daarom is het handig dat de onderhoudswerkzaamheden vooral door eigen werknemers worden gedaan. Er wordt maar weinig gebruik gemaakt van contractors. Patricio: ‘LNG op- en overslag is een vrij nieuw gebied en wij zijn de eerste LNG-terminal in Nederland. Daardoor zijn wij de experts en hebben wij zelf de kennis in huis. Die kunnen wij moeilijk ergens anders halen.’

Zelf is Patricio wel van ver gekomen. De Portugees werkte tot drie jaar geleden bij een Portugese LNG-terminal en is dus al lang bekend met het vloeibare gas. In veertien jaar tijd werkte hij in productie, aan projecten en in het onderhoud. Het was even wennen dat hij hier zijn eigen boterhammen meeneemt voor lunch en die soms ook nog achter zijn computer op eet, maar hij vindt het fijn in Nederland. ‘We hebben een erg goed team dat ik veel eigen verantwoordelijkheid geef. Dat vind ik belangrijk, ze hoeven niet alles aan mij te vragen.’

Hoewel hij een gezellig eigen kantoor heeft, wil hij daar niet de hele tijd zijn. Het liefst loopt hij rond. Patricio is dan ook vaak op de vloer te vinden. ‘Ik houd er van om zelf te zien hoe de installaties werken.’