De fusieovereenkomst tussen Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent is vrijdag officieel getekend. Alle acht aandeelhouders van beide havens stemden tijdens de afgelopen weken in met de fusie. De ondertekening vond plaats op een schip dat symbolisch vanuit Gent over de Nederlandse grens richting Terneuzen voer. De naam van de grensoverschrijdende fusiehaven wordt North Sea Port. Deze fusiehaven staat voor het 60 kilometer lange grensoverschrijdende havengebied van Vlissingen, Borsele en Terneuzen in Nederland tot Gent in België.

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: ‘De fusie van het Havenbedrijf Gent met Zeeland Seaports tot North Sea Port is van ongemeen grote betekenis. Door kennis, netwerken en middelen samen te leggen, versterken wij samen, vanuit het hart van Europa, onze economische positie binnen de Benelux, binnen West-Europa en het Noordzeegebied, binnen de Europese Unie én daarbuiten. Samen. Maar ook slimmer. De nieuwe haven is ambitieus en zet volop in op innovatie en vernieuwend ondernemen en kijkt hiermee vol vertrouwen de toekomst tegemoet. North Sea Port zal een enorme stimulans zijn voor de economie van Vlaanderen en Nederland.’

Europese top 10

North Sea Port positioneert zich meteen in de Europese top van zeehavens. Ze is de nummer drie in toegevoegde waarde en de nummer tien in goederenoverslag. Tegen 2022 wil North Sea Port een vooraanstaand merk in de internationale havenwereld zijn. Ze wil dan de toegevoegde waarde met tien procent laten groeien, de overslag via zeevaart laten toenemen tot 70 miljoen ton (nu 62 miljoen ton) en die via binnenvaart tot 60 miljoen ton (nu 55 miljoen ton). Er wordt verwacht dat de werkgelegenheid toeneemt tot 100.000 arbeidsplaatsen (direct en indirect, nu afgerond 97.000). North Sea Port beschikt over haast 1.000 hectare uitgeefbare gronden.

Abonnees van Petrochem kunnen hier een interview lezen met de Gentse havendirecteur Daan Schalck over de fusie.

 

Het Havenbedrijf Antwerpen zal de komende drie jaar 1,4 miljoen euro investeren in projecten die het vrachtverkeer dat verbonden is aan activiteiten van de haven vlotter en efficiënter laten verlopen. De zeven projecten die werden geselecteerd voor financiële ondersteuning, zullen er samen voor zorgen dat er op jaarbasis bijna 250.000 vrachtwagenritten minder worden uitgevoerd. Ook de Vlaamse regering maakt 1,4 miljoen euro vrij voor projecten die de mobiliteit in en rond Antwerpen verduurzamen.

‘De mobiliteit op onze Vlaamse wegen raakt ons allemaal’, sprak Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen tijdens het zesde intermodaal event van het Havenbedrijf. ‘In de perceptie van velen leeft de idee dat de haven een belangrijke oorzaak is van het fileleed, maar de haven is slechts een van de vele gebruikers van ons wegennet. Onze regio ligt nu eenmaal op een economisch belangrijk kruispunt tussen Nederland, Noord-Frankrijk en het Duitse Ruhrgebied. De komende jaren vatten werkzaamheden aan die de mobiliteit in en rond Antwerpen zullen verbeteren, maar extra infrastructuur alleen zal niet voldoende zijn.’
Havenschepen Marc Van Peel vult aan: ‘Een modal shift naar duurzamere transportmiddelen die geen of minder gebruik maken van onze wegen, is niet alleen vandaag maar ook morgen een cruciale voorwaarde voor efficiëntere mobiliteit. Daarom investeert het Havenbedrijf de komende jaren middelen in projecten die door marktspelers worden opgezet en die bijdragen tot een vlotter (vracht)verkeer in en rond de haven.’

Open projectoproep

De zeven projecten die financiële ondersteuning krijgen, werden geselecteerd na een Open Projectoproep van het Havenbedrijf. De ingediende projecten zijn beoordeeld op een aantal criteria, zoals het aanbieden van een betrouwbaar en prijscompetitief alternatief voor bestaande en minder duurzame oplossingen en het voorzien van een rendabel business plan. De zeven projecten kunnen rekenen op een maximale steun van 200.000 euro gespreid over een periode van drie jaar. De gekozen projecten zijn er op gericht lege vrachtwagenritten te vermijden, meer over het spoor of via binnenvaartschip te vervoeren en de binnenvaart te innoveren Ook wordt er gewerkt aan de bouw van hybride binnenschepen, een directe spoorverbinding naar Luik en eentje naar Bratislava.

In afwachting van een structurele oplossing die nieuwe verkeersinfrastructuur zal brengen, slaan het Havenbedrijf Antwerpen en Alfaport-VOKA de handen ineen om tijdelijke, maar duurzame oplossingen uit te werken om de mobiliteitsdruk voor zowel het vracht- als personenverkeer te verminderen.

Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen: ‘Dé oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk in en rond Antwerpen bestaat niet. Aan de hand van gerichte en offensieve acties willen we de mobiliteitsdruk voor de havenbedrijven verlichten. De huidige mobiliteitsknoop rond Antwerpen weegt op twee fronten op onze bedrijven: enerzijds verliezen zij kostbare werknemers die het beu zijn vrije tijd in de file te verliezen en anderzijds zijn klanten ontevreden door de vertraging die de vracht oploopt.’

Het Havenbedrijf zal in het mobiliteitsdossier een coördinerende en faciliterende rol op zich nemen. De recent aangeworven mobiliteitsmanager zal hierin een belangrijke positie vervullen.
Er wordt gekeken naar de binnenvaart, het spoor en de weg. Een aantal voorbeelden: Het proefproject van de nachtopening van de containerterminals aan het Deurganckdok begint al zijn vruchten af te werpen. Dankzij het verlaagde toltarief in de Liefkenshoektunnel nemen sinds 1 juli de volumes die ’s nachts worden behandeld toe. Voor personenvervoer spant het havenbedrijf zich in om de ingebruikname van een extra waterbus in het havengebied of een veer tussen Linkeroever en Rechteroever te versnellen. Ook de Pendelbus Haven van Antwerpen neemt in november vijf extra routes in gebruik. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is de bestaande spoorinfrastructuur in de haven in te zetten voor personenvervoer.

Nederlandse zeehavens willen een half miljard euro per jaar om de structuur van de zeehavens toekomstgericht te versterken. De in de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) samenwerkende Nederlandse zeehavens van Amsterdam, Groningen, Moerdijk, Rotterdam en Zeeland stellen voor in het nieuwe regeerakkoord een door het Rijk te financieren ‘Structuurfonds’ op te zetten.

BOZ-voorzitter Ronald Paul (COO van Havenbedrijf Rotterdam) sluit zich daarbij aan: ‘We staan als zeehavens voor een enorme uitdaging op het gebied van energie en klimaat, het verduurzamen van industrie en transport en het breed toepasbaar maken van ICT. En juist de concentratie van industrie, energie en logistiek in de havengebieden biedt een unieke kans om op al deze gebieden forse transitieresultaten te kunnen bereiken.’

Concurrentiepositie

BOZ bepleit een gerichte investeringsgolf, ook van de overheid. Het economisch belang van de havensector is volgens hen immers van nationaal belang: de jaarlijkse overslag van in het totaal 600 miljoen ton maakt 336.000 banen en een toegevoegde waarde van 38 miljard euro mogelijk. BOZ meent dat het nationaal economisch belang een Rijksbijdrage aan het Structuurfonds rechtvaardigt. BOZ-voorzitter Ronald Paul: ‘Een Rijksbijdrage van 500 miljard euro per jaar herstelt onze concurrentiepositie met de buurlanden en cofinanciering nodigt de zeehavens uit om gericht te investeren in een toekomstgerichte structuurversterking, daar hebben we allemaal belang bij.’

BOZ zal haar voorstel voor een Structuurfonds aanbieden aan de formateur en de politieke partijen in de Tweede Kamer.

Innovatieplatform iTanks, onderzoeksbureau TNO en uitgeverij Malmberg hebben de handen ineen geslagen om de veiligheid in de haven te verbeteren. Zij hebben SAM ontwikkeld, een digitaal, interactief leerplatform. SAM gaat ervoor zorgen dat werknemers in de haven continu leren over veilig werken en dat kennis daadwerkelijk beklijft en wordt toegepast. Het leerplatform biedt werkgevers bovendien inzicht en overzicht in de kwaliteit van haar personeel.

SAM is in co-creatie met managers health, safety, environment en quality (HSEQ) van bedrijven in de Rotterdamse haven ontwikkeld. Deze co-creatie draagt bij aan de kwaliteit en draagvlak van SAM. Met SAM leren werknemers in de haven aan de hand van herkenbare visuele werksituaties, alles over veilig werken, de keuzes die zij kunnen maken en hoe ze zelf de veiligheid kunnen verbeteren in de Rotterdamse haven. Op elk willekeurig moment kan een module van maximaal tien minuten op een tablet of telefoon gemaakt worden. Alle facetten om veilig te werken komen aan bod. SAM toont levensechte werksituaties aan de hand van video, augmented reality en serious games. SAM geeft een medewerker én het bedrijf inzicht hoe de voortgang verloopt van de veiligheidscompetenties per medewerker en het team.

 

Pilot

Op woensdag 28 september gaan 180 medewerkers van 9 contractors actief aan de slag met SAM. In de pilot wordt er daadwerkelijk praktijkervaring mee opgedaan en wordt het platform in een feedback-loop aangepast aan de wensen van de gebruikers. Raffinaderijen en opslagbedrijven zijn positief over SAM en zien de ontwikkelingen met interesse tegemoet. Op 1 januari 2017 wordt de definitieve versie geïntroduceerd.

 

Proactief

De Rotterdamse haven heeft de ambitie om zich te profileren als meest veilige en duurzame mainport van de wereld. Om dit te bereiken vraagt de Rotterdamse haven van haar werknemers een meer proactieve houding waarin zij met elkaar oplossingen zoeken.