Vestas introduceert Covento, een digitaal platform dat een marktplaats biedt om kopers en verkopers van onderdelen en diensten voor verschillende duurzame energietechnologieën met elkaar in contact te brengen.

Covento richt zich rechtstreeks op de after-market van duurzame energie. Ofwel de toeleveringsketens voor exploitatie en onderhoud van de turbines. Het platform biedt zowel producten en diensten van Vestas als van derde partijen.

Vestas bouwt voort op een fundament van meer dan 120 GW aan turbines in bedrijf en 140 GW aan geïnstalleerd vermogen. Via Covento faciliteert Vestas onderdelen en diensten die verder gaan dan windenergie. En die uiteindelijk een breed scala aan duurzame energieoplossingen en -technologieën ondersteunen naarmate nieuwe markten en gebruikers worden toegevoegd.

In het algemeen zal Vestas met Covento een aanpasbaar platform opzetten dat nieuwe verkoopmodellen en commerciële trajecten voor gescreende kopers en verkopers ondersteunt. Dit zal de waarde van de dienstverleners voor duurzame energie verhogen. Een markt die goed is voor meerdere miljarden euro’s.

Vestas wil Covento later dit jaar lanceren in geselecteerde landen op de Europese markt. In 2022 breidt Vestas het platform uit naar de VS en Canada. Covento zal uiteindelijk het bestaande eCommerce-platform van Vestas, Shop.Vestas, vervangen.

Vattenfall nam de definitieve investeringsbeslissing voor Hollandse Kust Zuid 1-4. De Zweden gaan door met de bouw van wat het grootste offshore windpark ter wereld wordt. Als het in 2023 volledig operationeel is, is offshore windpark Hollandse Kust Zuid  het grootste in zijn soort ter wereld. De geïnstalleerde capaciteit is dan 1.500 megawatt

Na het winnen van twee subsidievrije aanbestedingsrondes in 2018 en 2019, kreeg Vattenfall de vergunningen voor de bouw van Hollandse Kust Zuid. Om het ontwikkelproces te optimaliseren, combineerde Vattenfall de twee projecten tot één windpark.

In 2023 voorziet Hollandse Kust Zuid in een derde van de totale geïnstalleerde offshore windcapaciteit in Nederland. Daarmee levert het park een grote bijdrage aan de doelstellingen van de Nederlandse regering op het gebied van duurzame energie.

‘Hollandse Kust Zuid voorziet niet alleen onze particuliere en zakelijke klanten van fossielvrije en betaalbare elektriciteit. Het is ook een grote infrastructurele investering die belangrijke economische activiteit en werkgelegenheid creëert in tijden van economische onzekerheid. Dankzij de goede samenwerking met onze nationale en internationale partners zijn we goed voorbereid om de volgende stap te zetten in het realiseren van dit unieke project’, zegt Gunnar Groebler, Senior Vice-president en Head of Business Area Wind bij Vattenfall.

Kansen

Zowel de bouw, die offshore in 2021 van start gaat, als de exploitatie van het windpark en het daarvoor te ontwikkelen onderhoudscentrum creëren belangrijke kansen voor het regionale bedrijfsleven. Bovendien zorgen ze voor langdurige hoogwaardige werkgelegenheid.

Vattenfall werkt samen met Siemens Gamesa voor het vervaardigen van de turbines en de gedeeltelijke plaatsing ervan. De in Nederland gevestigde Sif Group bouwt de funderingen. Het in Nederland gevestigde TKF en Prysmian vervaardigen de inter-array kabelsystemen. Ingenieursbureau Subsea 7 installeert de funderingen en inter-array kabelsystemen. Swire Blue Ocean installeert de turbines.

Feiten Hollandse Kust Zuid

Met een geïnstalleerde capaciteit van 1.500 megawatt  wordt dit het grootste offshore windpark ter wereld. De elektriciteitsproductie kan het jaarverbruik van ruim twee miljoen Nederlandse huishoudens dekken. Het windpark bestaat uit 140 turbines van elf megawatt, die voor het eerst offshore worden geplaatst.

Volgens overheidsvoorschriften staat de ruimte op zee tussen de turbines open voor doorgang en medegebruik. Exploitatie en onderhoud vinden plaats vanuit Vattenfalls nieuwe, moderne onderhoudscentrum in de haven van IJmuiden. Het windpark wordt verbonden met twee offshore substations, geëxploiteerd door TenneT.

Een baggerdepot nabij IJmuiden wordt omgebouwd tot haven voor de aanleg en het onderhoud van windparken op de Noordzee. Overheden, havens en Tata Steel sloten daarover vrijdag een convenant.

Het baggerdepot van het Rijk in de voormalige Averijhaven wordt ontwikkeld tot Energiehaven. De komende jaren worden steeds meer windparken gebouwd op de Noordzee en de Energiehaven is een belangrijke uitvalsbasis voor de aanleg en het onderhoud daarvan. Zo kan ze de bouw van de windparken Hollandse Kust West en IJmuiden Ver voor de Hollandse kust ondersteunen. Ook speelt de Energiehaven een belangrijke rol in de gewenste ruimte-intensivering en het versterken van de haveninfrastructuur in de regio.

De Energiehaven is gelokaliseerd aan de zeezijde van het Noordzeekanaal, vlak voor de sluizen van IJmuiden. Ze krijgt een oppervlakte van ruim vijftien hectare. Zowel het areaal van de huidige Averijhaven als ook het naastliggende terrein van vijf hectare van Tata Steel worden gebruikt om een openbaar haventerrein voor de offshore wind in te richten. Het haventerrein krijgt een kade van 580 meter. De verwachting is dat deze haven een belangrijke rol gaat spelen bij het (kosten)efficiënt aanleggen en onderhouden van windparken.

Onderzoek door TNO voor de Port of Den Helder met acht stakeholders toont veel kansen voor Den Helder. Dit komt door groei van offshore wind op de Noordzee. Voor het onderzoek gebruikte TNO modellen voor operations & maintenance (O&M) van windparken die in eerdere projecten zijn ontwikkeld. Hierin is alles vastgelegd dat voor onderhoud van de windturbines en windpark infrastructuur van belang is.

De landelijke trend is dat de olie- en gaswinning geleidelijk zal afnemen. Daar staat tegenover dat de ontwikkeling van offshore windenergie parken sterk zal toenemen. In 2030 zal het geïnstalleerd vermogen op het Nederlandse deel van de Noordzee al 11,5 gigawatt zijn en tot 2050 komt daar nog eens ~ 2 GW per jaar bij. In de komende tien jaar komen er drie grote windparken in het noordwestelijke deel van de Noordzee bij: Hollandse Kust west, IJmuiden Ver en Ten Noorden van de Waddeneilanden.

In het TNO-rapport over de kansen voor Den HelderInnovations for Port of Den Helder; Infrastructure following Offshore wind developments’ worden de geografische ligging van de haven, de goede infrastructuur en de nabijheid van een vliegveld genoemd als belangrijke elementen die Den Helder tot een ideale locatie maken voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. Den Helder kan hierdoor een prachtige rol spelen in de ontwikkeling van de geplande windparken. Maar ook in de overige landen die in het zuidelijke deel van de Noordzee windparken ontwikkelen.

Onderhoud optimaliseren

Locatie van toekomstige windparken en hun afstand tot de haven van Den Helder zijn van belang. Op basis van een aantal O&M strategieën zijn simulaties uitgevoerd. Daarin variëren weersomstandigheden, windkracht en windrichting, golven, stroming om de optimale O&M strategie te bepalen. Op basis van die analyse is bepaald welke O&M strategie  het best is en hoeveel haven capaciteit, technici en support activiteit er voor nodig zijn.

Kansen Den Helder door vliegveld

Via Den Helder Airport kan onderhoudspersoneel snel naar windparken komen, ook onder weerscondities die met schepen niet mogelijk zijn. De activiteiten in de Port of Den Helder kunnen substantieel toenemen daar de windenergie activiteiten sneller opstarten dan dat de olie & gas activiteiten zullen afnemen. In het rapport is een schatting gemaakt van de toename van de te verwachten werkgelegenheid en de voorbereidingen die moeten worden gedaan voor faciliteiten die nodig zijn voor de verdere ontwikkelingen op zee. Uitbreiding van de infrastructuur is essentieel om goed en tijdig voorbereid te zijn en de sterke positie te behouden en versterken.

Voorbereid op waterstofproductie

De offshore windparken kunnen na 2030 tijdelijk meer energie produceren dan het Nederlands electriciteitsnetwerk nodig heeft. TNO heeft daarom ook onderzocht of de Port of Den Helder in de oplossing daarvan een rol kan spelen. Bijvoorbeeld door de productie van groene waterstof. Dit wordt geproduceerd door elektrolyse van water met de elektriciteit opgewekt door de offshore windparken. Ook hier heeft Den Helder goede uitgangspositie, gezien de aanwezige infrastructuur. Drie belangrijke gaspijpleidingen voor het transport van, nu nog, aardgas vanaf de Noordzee zijn aanwezig.

Deze pijpleidingen kunnen, met aanpassingen, ook worden gebruikt voor transport van waterstof. Daarnaast wordt de haalbaarheid onderzocht om een fabriek te bouwen voor de productie van blauwe waterstof uit aardgas, waarbij de CO2 wordt afgevangen en via dezelfde leidingen terug gepompt naar lege gasvelden.

Om actief deel te nemen aan de energietransitie heeft Den Helder de ambitie om een waterstoftank systeem aan te leggen in de haven. Schepen die de haven van Den Helder aandoen tanken daar waterstof in plaats van bunkerolie. Zowel de Nederlandse Kustwacht als de Koninklijke Marinewillen voor een deel van hun vloot waterstof als brandstof gaan gebruiken.

 

Vattenfall heeft ervoor gekozen om de zeehaven IJmuiden als uitvalsbasis te gebruiken voor de operationele en onderhoudactiviteiten voor windpark Hollandse Kust Zuid 1&2.  Als het park eenmaal is gebouwd en in gebruik genomen (uiterlijk 2023), gebeuren alle onderhouds- en beheer werkzaamheden die nodig zijn om het windpark operationeel te houden vanuit deze onderhoudshub.

Vattenfall en Zeehaven IJmuiden ontwikkelen hiervoor de benodigde faciliteiten in de IJmondhaven. In dit servicecentrum komt een kantoor om het personeel te huisvesten, een magazijn voor de reserve-onderdelen en een werkplaats. Ook is er ruimte voor het creëren van aanlegplekken voor de onderhoudsboten ofwel crew transfer vessels (ctv’s), die zullen worden gebruikt om het onderhoudspersoneel van en naar het windpark te varen. De verwachting is dat begin 2022 gestart wordt met de bouw van het windpark en dat er uiteindelijk zo’n 40 mensen zullen werken.

Zeehaven IJmuiden is gekozen vanwege haar ligging ten opzichte van Hollandse Kust Zuid en andere toekomstige windparken. Vattenfall opereert momenteel ook al haar bestaande windpark NoordZee Wind vanuit deze haven en heeft daarmee dus ook al ruime ervaring in deze regio. De lange termijnvisie van de haven rondom wind op zee, de flexibiliteit in ontwikkeling en de aanwezige infrastructuur en toeleveranciers in de omgeving hebben een belangrijke rol gespeeld bij deze keuze.

Duurzaam werken

Het servicecentrum wordt een duurzaam gebouw dat zoveel mogelijk zelfvoorzienend zal moeten worden. Op een groen dak komen zonnepanelen.  Andere mogelijkheden waar nu naar gekeken wordt, zijn warmtepompen en andere energie neutrale toepassingen. Dat past bij de ambitie van Vattenfall om fossielvrij leven mogelijk te maken binnen één generatie.

Waterstof boten

Tegelijkertijd is een contract getekend met Windcat Workboats. Windcat is de marktleider op het gebied van Offshore vervoer van onderhoudspersoneel, gevestigd in IJmuiden. Windcat Workboats werkt  momenteel, samen met CMB Technologies, aan de ontwikkeling van een waterstof aangedreven boot. Naar verwachting zal deze optie in 2020 gereed zijn en zal Vattenfall als een van de eerste bedrijven gebruik gaan maken van deze boten.

MHI Vestas heeft de Eemshaven uitgekozen als servicebasis om 15 jaar lang het onderhoud en de exploitatie uit te voeren van de 33 Vestas turbines van het windpark Deutsche Bucht in het Duitse deel van de Noordzee. Het windpark levert genoeg duurzame energie op voor meer dan 178.000 huishoudens.

Vanuit het nieuwe onderkomen van DHSS aan de Beatrixhaven gaat MHI Vestas het onderhoud organiseren. De DHSS supportbasis is eind 2018 opgeleverd en is voorzien van een magazijn met temperatuurregeling, een vloeistofdicht terrein en kantoorfaciliteiten. Met MHI Vestas is de eerste klant binnengehaald op het gebied van exploitatie en onderhoud.

Deutsche Bucht is het vierde windpark dat het onderhoud uit laat voeren vanuit de Eemshaven. Eerder al kozen Siemens Gamesa en Merkur Offshore voor de Eemshaven als offshore service hub.

BOW Terminal uit Vlissingen breidt haar offshore windactiviteiten uit met een nieuw logistiek knooppunt in de Eemshaven. Het bedrijf gaat zich in Groningen richten op de heavy lift, decommissioning, oil & gas en offshore wind.

De nieuwe terminal komt langs een in totaal 525 meter lange kade in de Wilhelminahaven te staan. Het havenbekken Wilhelminahaven heeft een diepte van zestien meter en is daarom geschikt voor diepzeevaartuigen. ‘Met het oog op de energietransitie in West-Europa en het aantal geplande projecten in het gebied is deze uitbreiding voor BOW Terminal een logische stap om aan de behoeften van haar diverse klanten te voldoen’, zegt directeur Ludolf Reijntjes.

Het consortium van Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy is door Windpark Fryslân geselecteerd als de preferred contractor voor de bouw van het Fryslân nearshore windpark. Het windpark bevat 89 windturbines met elk een vermogen van 4,3 megawatt in het Friese deel van het IJsselmeer, naast de Afsluitdijkdam in Nederland.

In het consortium is Van Oord verantwoordelijk voor de Balance of Plant-werkzaamheden, inclusief het ontwerp, de fabricage en de installatie van de funderingen en kabels voor het windproject. Van Oord zal ook de apparatuur leveren voor de installatie van de turbines. Siemens Gamesa Renewable Energy is verantwoordelijk voor het ontwerp, de fabricage en de inbedrijfstelling van de SWT-DD-130 windturbines, elk met een individuele capaciteit van 4,3 megawatt en een rotordiameter van 130 meter, en het onshore onderstation. De naafhoogte van de turbines bedraagt ​​109 meter, met een bladhoogte van 174 meter.

Met een totaal nominaal vermogen van ruim 380 megawatt, geeft het project een boost aan de duurzame energievoorziening van de Provincie Friesland. Na succesvolle afronding zal Siemens Gamesa het windpark minimaal 16 jaar onderhouden.

Een uniek kenmerk van de samenwerking tussen de twee bedrijven is het geïntegreerde ontwerp- en uitvoeringsteam. Het consortium zal samenwerken met lokale partners en lokale initiatieven ondersteunen om de Friese economie te stimuleren.

Natuureiland

De nominatie als voorkeurshoofdcontractant omvat ook de bouw van een natuurbehoudeiland naast de Afsluitdijkdam. Door gebruik te maken van bodemmateriaal uit het IJsselmeer wordt twee hectare nieuw land en 25 hectare beschut ondiep water aangelegd. Het eiland zal worden gebruikt tijdens de bouwfase en zal worden getransformeerd naar een beschermd natuurgebied. Aan de oevers van het eiland ontstaan ​​nieuwe natuurgebieden, zowel boven als onder water. Het gebied is ontworpen om vissen en vogels aan te trekken voor foerageren en rusten.

De definitieve contracten voor de bouw zullen naar verwachting later dit jaar worden ondertekend. Het hele project omvat een investeringsbedrag van meer dan 500 miljoen euro. De bouwwerkzaamheden starten in 2019. Het windpark Fryslân nearshore zou tegen midden 2021 volledig operationeel zijn.

 

Het Deense Ørsted (voorheen DONG Energy) gaat een onderhoudsbasis voor windpark op zee Borssele 1+2 bouwen in Vlissingen-Buitenhaven. Eerder dit jaar werd al een overeenkomst met North Sea Port gesloten voor het gebruik van de haven en het vestigen van de onderhoudslocatie. Nu zijn de vergunningen rond.

Ørsted won, toen nog als Dong Energy, in 2016 de aanbesteding voor Borssele 1&2, dat naar verwachting eind 2020 volledig operationeel is. Het windpark krijgt een capaciteit van 752 megawatt en wordt 23 kilometer vanaf de kust van Westkapelle gebouwd. De acht-megawatt turbines die worden geplaatst, hebben een rotor van 167 meter. Het is de eerste keer dat turbines met zo’n enorme rotor worden gebruikt voor een windpark.

De bouw van de onderhoudsbasis begint in het vierde kwartaal van dit jaar. Het gebouw krijgt een vloeroppervlak van ongeveer 2.100 vierkante meter. Van daaruit zal de bouw van het windpark en vervolgens de onderhoudswerkzaamheden op zee worden gecoördineerd.