Het thema van dit aprilnummer is technische isolatie. Een dertigtal partners uit de proces- en chemische industrie ontwikkelt samen met Veiligheid Voorop en World Class Maintenance (WCM) een set van praktische tools. Ze zijn bedoeld om corrosie onder isolatie beter te managen. De combinatie van deze tools kan de industrie verder helpen.

En verder:

Natuurlijk besteden we aandacht aan alle ontwikkelingen rondom het corona-virus. Er heerst veel onzekerheid over onderhoudsstops in de chemie en de energiesector. Beide sectoren zijn twee vitale onderdelen van onze samenleving in tijden van corona. Vooralsnog lijken veel stops die al aan de gang zijn, door te gaan. Bij geplande turnarounds wordt vooral gekeken of ze zijn uit te stellen.

We spraken professor Heinrich Wörtche (TU Eindhoven/Hanzehogeschool Groningen). Hij durft op het gebied van predictive maintenance al wat verder de toekomst in te kijken. Met intelligente sensoren kunnen fabrieken over een paar decennia instinctief en decentraal reageren op afwijkingen.

Vanwege lage elektriciteitsprijzen hebben energiebedrijven veel units gesloten. Om ooit weer te kunnen produceren, zijn de turbines en ketels in de mottenballen gelegd. Inmiddels zijn omstandigheden weer gunstiger en kunnen de afgeschakelde eenheden weer produceren. Maar dan moeten ze eerst grondig gereviseerd.

Verder vindt u in het blad interviews met maintenance manager Pezhman Baharvand van Tata Steel en Jan-Willem van der Pol, hybride instructeur en werkvoorbereider bij Engie. Ook delen DSM Emmen en Stork hun ervaringen in het werken met een prestatiecontract om de revisie van 29 drogers in goede banen te leiden.

iMaintain 2 verschijnt bij de lezers op 7 april. Blader alvast tijdelijk het blad online door!