De turn around van de raffinaderij van Gunvor in de Europoort gaat voorlopig niet door als gevolg van de coronacrisis, zo meldt RTV Rijnmond. De beslissing houdt in dat de raffinaderij voorlopig buiten bedrijf blijft. Gunvor verwacht dat de verplichte pauze zeker zes maanden duurt.
Voor het werk waren 2500 werknemers nodig, van wie 1500 van buiten Nederland zouden komen. Door de coronavirus hebben de buitenlandse arbeidskrachten zich ook meer aan regels te houden. De voorbereiding voor de turnaround aan de Moezelweg waren al begonnen. Vanaf maandag 6 april zou het werk starten. De klus zou een aantal weken duren.

Voldoende maatregelen

Diverse betrokken werklui maken zich zorgen over hun gezondheid. Ze vrezen dat het tijdens de werkzaamheden onmogelijk wordt om voldoende afstand te houden. Het bedrijf en ook de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid waren er echter van overtuigd dat voldoende maatregelen waren genomen om aan de regels van het RIVM te voldoen.

In 2016 nam Gunvor de raffinaderij over van KPE, een dochter van Q8.

De raffinaderij van ExxonMobil in Rotterdam is in groot onderhoud. Het geplande groot onderhoud zal enkele weken duren.

De raffinaderij verwerkt verschillende soorten ruwe olie, van lichte laagzwavelige olie tot zware hoogzwavelige olie. De olie wordt verwerkt tot diverse producten, waaronder LPG, benzine, kerosine en diesel. Al sinds de jaren tachtig produceert de raffinaderij – dankzij de Flexicoker –geen zware stookolie meer.

Uitbreiding hydrocracker

In 2016 begon ExxonMobil met de uitbreiding van de hydrocracker. Het gaat om een investering van ruim een miljard dollar. Met de nieuwe installatie gaat de raffinaderij voortaan naast brandstoffen en chemische grondstoffen ook hoogwaardige basisoliën voor een nieuwe generatie smeermiddelen produceren.