Zonder programmeerervaring industriële robots programmeren en complexe asset management vraagstukken oplossen met een simulatiemodel. Start-ups die hier mee bezig zijn, pitchen tijdens Maintenance NEXT op het Innovatieplein. Naast hen spreken nog vijf bedrijven over hun innovatie.

Roxy Robotics is een van de pitchers en maakt software waarmee je zonder programmeerervaring industriële robots kan programmeren. Robots zijn er van allerlei fabrikanten, die allemaal een eigen programmeertaal hebben. Spreek je die taal niet, dan kan jij jouw robot niet vertellen wat hij moet doen. Dus moet je specialistische kennis inhuren. Roxy Robotics heeft een tool ontwikkeld waarmee robots eenvoudig kunnen worden geprogrammeerd. Hiermee kan iedereen een robot aansturen door hem opdrachten te geven, zoals bijvoorbeeld ‘pak product x’ of ‘ga naar locatie y’. Sven Rooks: ‘Het werkt heel intuïtief. Op dit moment kunnen we al robots van ABB, Fanuc en Stäubli aansturen. Op termijn willen we dit uitbreiden met Yaskawa en Kuka, want dan ondersteunen we vijf van de grootste merken wereldwijd.’

Eenvoudig omtoveren

Volgens Rooks zorgt hun tool voor flexibiliteit in de industrie. ‘Als een productielijn wordt ontworpen, wordt vooraf nagedacht wat de robot voor taken moet uitvoeren. Wil je een robot vervolgens wat anders laten doen, dan kan dat, afhankelijk van hoe ingewikkeld de verandering is, soms wel twee tot vier weken duren. Met onze software kan je de robot eenvoudiger een andere taak geven.’ Zo kan een robot die een product inpakt worden omgetoverd tot bijvoorbeeld een robot die een product assembleert.

Ook oude robots die in een hoekje van een bedrijf stof staan te vangen, kunnen weer worden ingezet dankzij het platform. Rooks: ‘Door onze software worden robots ook voor het mkb interessant. Voor hen is de aanschaf nu vaak nog te duur. Een robot zelf is al prijzig, maar daar komt ook nog een groot bedrag aan integratie en inbedrijfstelling bij. En dan kan de robot maar één taak uitvoeren. Als ze hem dan een nieuwe taak willen aanleren is dat opnieuw een fikse investering. Daar bieden wij een mooie oplossing voor. Om vergelijkbare redenen kiest het mkb ook steeds meer voor tweedehands robots, ook hier is onze software van toegevoegde waarde.’

Simulatiemodel

Ook Asset Health Dynamics verzorgt tijdens de beurs een pitch. Dit bedrijf maakt simulatiemodellen die inzicht geven in complexe asset management vraagstukken om gefundeerd beslissingen te kunnen nemen.

Om de vraagstukken te beantwoorden, wordt gebruik gemaakt van de innovatieve Business Dynamics Modelling methode. Deze is volgens oprichter Roland van de Kerkhof uitermate geschikt voor het visueel maken en doorrekenen van complexe en dynamische vraagstukken, die voorheen lastig waren te beantwoorden. ‘Het is een brede tool die je voor allerlei verschillende analyses kunt gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld kijken welke onderhoudsstrategie het beste is voor een machine, welke assets in aanmerking komen voor monitoring en hoe goed de performance van de conditie monitoring technieken dan moet zijn. Ook kunnen we onderzoeken hoe je conditiemonitoring het beste op kunt schalen. Waar begin je?’

Verwachtingen

Voor Engie maakt het bedrijf een logistiek model waarin voor Nederland wordt doorgerekend hoeveel batterijen nodig zijn om schepen over te kunnen laten gaan op elektrisch varen. Hoe meer schepen overgaan op elektrisch varen, hoe groter de schaalvoordelen. ‘Wij kunnen onderzoeken hoe groot deze worden en waar je bijvoorbeeld de voorraden het beste kunt clusteren.’

Bij Tata Steel heeft Asset Health Dynamics de basis ontwikkeld van het CBM-simulatiemodel. Hierin wordt gekeken wat de verwachte verdiensten zijn gedurende meerdere jaren van een conditiemonitoringtoepassing, zoals totale kosten, beschikbaarheid en aantal onverwachte breakdowns. Bij de staalfabrikant wordt onderzoek gedaan naar hoe goed de toepassing moet presteren om break-even te draaien en wat de gevolgen zijn van aanpassingen of verbeteringen op één of meerdere factoren in het model. ‘Omdat de basis nu staat, is het makkelijker om eenzelfde simulatiemodel voor andere toepassingen te ontwikkelen. Bij Maintenance NEXT kunnen we deze basis vast laten zien.’

Niet doorrekenen

Voor elke situatie moet een specifiek model worden gemaakt. Van de Kerkhof: ‘Die kan je runnen en daar kan je vragen aan stellen. Het doel ervan is vaak om de juiste investeringsbeslissing te kunnen maken. Omdat geld beperkt is, is het belangrijk om dit te doen.’

Toch wordt bij veel bedrijven een investe-ringsbeslissing niet goed doorgerekend volgens Van de Kerkhof. ‘In veel gevallen vindt men het lastig om dit te doen, dus gebeurt het niet of heel eenvoudig. Vaak is het nu zo dat als een organisatie iets wil doen, ze een zak geld neerleggen en beginnen zonder echt goed te weten wat het allemaal oplevert. Aan de andere kant zie je dat sommige specialisten niet verder kunnen omdat ze aan hun management niet kunnen aantonen wat een investering op zou kunnen leveren.’

De pitches op het Innovatieplein zijn georganiseerd door Engie en Yes Delft.

Pitches op Innovatieplein

Energiebedrijf Engie staat middenin de energietransitie en moet voor klanten veel oplossingen bedenken op dit gebied. Met honderd man wordt gewerkt aan de energietransitie in het bedrijf. Daarbij wordt ook veel samengewerkt met ondernemerscentrum Yes Delft. Samen organiseren zij tijdens Maintenance NEXT pitches van start-ups op het Innovatieplein van 12.00 tot 12.45 uur. Zij krijgen een podium en kunnen aan iedereen laten zien wat voor mooie innovaties zijn bedacht.