nieuws

Tata Steel test alternatief voor hoogoven

Publicatie

24 okt 2017

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Tata Steel

Tata Steel is gestart met een proef met een duurzaam alternatief voor het hoogovenproces. Met Hisarna kan de hoeveelheid energie en de CO2-uitstoot van een staalbedrijf met minimaal 20 procent worden gereduceerd. In combinatie met afvang en opslag van CO2 kan de uitstoot daarvan met minimaal 80 procent worden gereduceerd.

Tata Steel is sinds kort 100 procent eigenaar van de rechten op de HIsarna-technologie dat zij beschouwen als de meest kansrijke technologie om de staalindustrie wereldwijd structureel te verduurzamen. Tata Steel onderschrijft de in het Parijs Akkoord vastgelegde afspraken en wil, mede door de Hisarna-technologie, bijdragen aan het realiseren van de benodigde verduurzaming en het creëren van een daadwerkelijk circulaire economie.

CO2-reductie

In het traditionele hoogovenproces worden ijzererts en kolen eerst voorbewerkt tot grote brokken om in de hoogoven te kunnen worden gestapeld. Bij Hisarna is die voorbewerkingsstap niet langer nodig: ijzererts en kolen worden in poedervorm in een reactor geïnjecteerd om vloeibaar ruwijzer te maken. Doordat een volledige processtap kan vervallen, wordt 20 procent minder energie gebruikt en 20 procent minder CO2 uitgestoten. Er is dan maar één fabriek nodig om vloeibaar ruwijzer te maken, met slechts één schoorsteen.
Doordat de Hisarna-installatie nagenoeg zuivere CO2 produceert, kan die relatief eenvoudig worden afgevangen en opgeslagen (Carbon Capture and Storage – CCS), bijvoorbeeld in lege gasvelden op de Noordzee. Bij toepassing van CCS komt HIsarna zelfs tot een CO2-reductie van minimaal 80 procent en een fabriek zónder schoorstenen.

Revolutie

Bovendien leidt Hisarna tot lagere emissies van fijnstof, zwaveldioxide en stikstofoxide. Verder kan in een Hisarna-installatie schroot worden gerecycled en kunnen meer bijproducten van het staalproductieproces worden heringezet.
Theo Henrar, directievoorzitter Tata Steel Nederland is zeer enthousiast: ‘Hisarna vormt het begin van een nieuwe industriële revolutie, waarin CO2-reductie en circulariteit centraal staan. Hisarna is een van de paradepaardjes van het staalbedrijf in IJmuiden. Zodra de technologie commercieel beschikbaar is, kan Hisarna wereldwijd worden toegepast.’

 

tata-steel-hlsarna-technologie-2

Na deze duurtest, die zes maanden in beslag zal nemen, breekt de volgende fase aan van het ontwerpen, bouwen en testen van een Hisarna-installatie op industriële schaal. Hisarna is bij Tata Steel in IJmuiden bedacht en wordt op de site ontwikkeld en getest.

Bron: Tata Steel