nieuws

Techniek en management verbinden met boek

Publicatie

23 dec 2016

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

onderhoud, techniek

Van het managementboek ‘Profijtgedreven Onderhoud’ van Tim Zaal is een tweede herziene editie uitgebracht.

Techniek en management zijn twee verschillende werelden. Topmanagers denken vooral in termen als kosten en baten, toegevoegde waarde, nieuwe markten, veiligheid, imago(schade), kansen en risicos. Onderhoud lijkt geen belangrijk punt te zijn op hun agenda. Onderhoudsmanagers denken in termen van techniek, storingen, technische problemen, onderhoudsplanningen en niet zozeer in kosten en baten. Door dit verschil in denken ontgaat het de meesten dat de onderhoudsfunctie veel toegevoegde waarde en kansen kan creëren voor de organisatie.

Profijtgedreven Onderhoud brengt beide werelden samen. Het boek beschouwt onderhoud als een technomische (technisch-economisch) activiteit. Het beschrijft een bewezen aanpak waarmee onderhoud zo is te organiseren dat ze aantoonbaar bijdraagt aan de winst van de organisatie, en ook aan de potentiële mogelijkheden tot product- en procesverbetering.

Profijtgedreven Onderhoud is bedoeld voor topmanagers, financieel managers en onderhoudsmanagers. Het biedt hen de informatie om het onderhoud aan de productie-installaties profijtgericht in te richten. Onderhoudsmanagers leren ook het financieel-economisch belang van assets kennen.