nieuws

Medewerkers industrie juichen robotisering toe

Publicatie

1 feb 2018

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

FME, smart industry

Medewerkers uit de industrie zijn positief over technologische ontwikkelingen als digitalisering en robotisering. Maar liefst 83 procent van de ondervraagden ziet de nieuwe ontwikkelingen als een kans en juicht deze toe. Dit blijkt uit onderzoek van Berenschot en Tias, in opdracht van ondernemersorganisatie FME.

De ruim 6900 ondervraagden zien dat er op de werkvloer wordt ingezet op nieuwe technologie. Lange tijd werd gevreesd dat dit zou leiden tot banenverlies, maar uit het onderzoek van FME blijkt dit niet zo te zijn. Technologische ontwikkelingen zorgen juist voor nieuwe taken en functies, iets wat vraagt om andere kennis en vaardigheden.

Daarbij laat het onderzoek zien dat medewerkers graag willen meebewegen en zich verantwoordelijk voelen om bij te blijven. De veranderingen in het werkproces zorgen er juist voor dat het werk leuker en uitdagender wordt. Overigens blijkt uit het onderzoek dat dé medewerker niet bestaat. Zo zijn er geen verschillen waarneembaar tussen jonge en oude generaties, opleidingsniveau of sector.

Leven-lang-leren

De steeds verdergaande digitalisering kan het concurrentievermogen vergroten, waardoor nieuwe en andere werkgelegenheid ontstaat. Directievoorzitter Berenschot Hans van der Molen: ‘De bedrijven en overheid moeten samen zorgen voor de noodzakelijke scholing om medewerkers te laten werken met nieuwe technologie. Uit dit onderzoek blijkt dat 99 procent van de medewerkers graag wil ontwikkelen.’ FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming sluit zich hierbij aan: ‘Het is de hoogte tijd om een leven-lang-leren mogelijk te maken. Bedrijven, scholen en overheid kunnen daar samen voor zorgen.’

 

Bron: FME