banner-pres18-970x130

iMaintain Prestatiemanagement 2018

Woensdag 3 oktober vond in Oranjerie Hydepark in Doorn iMaintain Prestatiemanagement plaats, het congres van NVDO Suto en het iMaintain platform. Met ongeveer 80 bezoekers mogen we terugblikken op een mooie dag met veel interessante inhoud rond het thema “Futureproof”. De bezoekers beoordeelden de dag met een 7,7.

Enkele reacties van onze bezoekers:

  • “Goed opgebouwd programma vanuit verschillende invalshoeken”
  • “De zaal was mooi, maar de plantenbakken naast het scherm belemmerde het zicht”
  • “Als volgende keer de correlatie tussen de onderwerpen en sprekers weer zo goed is kom ik graag weer!”
  • “Broodjes waren erg snel op”

suto

imaintain_platform_logo

Thema: Futureproof

In hoge snelheid worden innovaties en ontwikkelingen geïntroduceerd die kunnen helpen om onderhoud voorspelbaar te maken of het te verwaarden. Is er tussen asset owner en leverancier voldoende aansluiting en consensus voor een vruchtbare toekomstige samenwerking? En hoe snel en eenvoudig zal de nieuwe generatie deze nieuwe technologieën kunnen doorgronden en toepassen? De toekomst is niet het volgende decennium. De toekomst is morgen. Bent u futureproof?

Met medewerking vanuit onder andere de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Twente, Hogeschool Utrecht en de Schiphol Group.

Programma

10:00 uur Ontvangst

10:30 uur Aanvang congres
Opening door dagvoorzitters Laura van der Linde (iMaintain platform) en Wilbert Wijns (NVDO Suto)

Ward Ooms (Open Universiteit) laat ons met zijn presentatie nadenken over het ‘waarom?’ van de keuze voor samenwerking en innovatie. Natuurlijk willen we vooruit en kijken we naar de toekomst, maar wat drijft ons (of wat zou ons moeten drijven) om daarvoor de samenwerking te zoeken. En als er dan al sprake is van een match waarbij de strategische doelen goed op elkaar aansluiten, is het succes van samenwerking dan gegarandeerd? Wat is er nodig om samenwerking voor innovatie te doen slagen?

Frank Verbeeten (Universiteit van Amsterdam) heeft onderzoek gedaan naar de ‘strategic alignment’ tussen asset owner en service provider.
Wanneer de één bepaalde strategische doelen nastreeft, betekent dit dan automatisch dat de ander deze moet overnemen? Hoe wordt optimale ketensamenwerking bereikt door het maken van afspraken over dienstverlening en het afsluiten van bindende contracten? Hoe speelt het prestatiemanagementsysteem van de service provider een rol bij het realiseren van de strategische doelen van de asset owner? Het streven is uiteraard een win-win situatie, maar is dat wel in alle gevallen haalbaar? 

12:00 uur Netwerklunch

13:00 uur Aanvang middagprogramma

Gerald van Dijk (Hogeschool Utrecht) bespreekt de actuele staat van het techniekonderwijs in Nederland. Wat zijn momenteel de kansen om de instroom van leerlingen in technische studies te vergroten en wat zijn de bedreigingen? Hij plaatst deze vraag in een internationale context en brengt nuances aan die te maken hebben met verschillende doelen die in onderwijs worden nagestreefd, met uiteenlopende onderwijstypen en met visies op leren. De inzichten die worden besproken, kan de technische industrie gebruiken om bij te dragen aan het ‘future proof’ maken van techniekonderwijs.

Introductie door Leo van Dongen (NS), inclusief toelichting Assetmanagement model en bruggetje naar onderzoek Wieger Tiddens

Wieger Tiddens (Universiteit Twente) spreekt over het structureren van beslissingen in toepassing van voorspellend onderhoud
Veel leidinggevenden in kapitaalintensieve sectoren beschouwen onverwachte storingen van fysieke kapitaalgoederen als een primair operationeel risico. Methodes als predictive maintenance (PdM) hebben de belofte om onverwachte stilstandstijd te voorkomen en tegelijkertijd de totale onderhoudskosten te verlagen. De keuze van de toegepaste techniek lijkt vaak gebaseerd op dat wat al beschikbaar of gebruikelijk is binnen het bedrijf of de industrie. Het onderzoek van Wieger is gericht op de vraag hoe beslissingen rondom de toepassing van voorspellend onderhoud beter kunnen worden gestructureerd. Wat zijn de belangrijkste knelpunten in de toepassing van predictive maintenance? En hoe kunnen beslissingen rondom voorspellend onderhoud worden ondersteund?

14.45 uur Netwerkpauze

15.15 uur Vervolg programma

Inleidend filmpje: Schiphol bagageafhandelingssysteem

Ron Wever (Schiphol): case PdM/LCV bij Schiphol bagageafhandelingssysteem

‘Interactief uurtje’ met stellingen/vragen over de onderzoeken m.b.v. de debat-app. Reacties op de antwoorden van de congresdeelnemers door panel bestaande uit Ron Wever, Leo van Dongen en Wieger Tiddens

Afsluiting door Laura van der Linde (Hoofdredacteur iMaintain) en Wilbert Wijns (NVDO Suto)

17.00 uur Netwerkborrel

18.00 uur Einde congres