nieuws

TU Delft: ‘Kosten aanpak corrosie jaarlijks 3 tot 7 miljard euro te hoog’

Publicatie

18 mrt 2016

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Mol stoelt zijn beweringen op een nieuw onderzoek van NACE, een wereldwijde corrosie autoriteit. NACE schat de jaarlijkse kosten van corrosie wereldwijd op 2,5 triljoen dollar. Mol: ‘Voor de Nederlandse situatie moeten we denken aan een soortgelijk percentage. Naast de directe kosten voor toepassing van corrosiebeschermende maatregelen, zijn er ook indirecte kosten. Dit kan onder andere efficiencyverlies voortvloeiend uit corrosie zijn. Denk bijvoorbeeld aan een pijplijn die dichtslibt, waardoor de productiviteit lager is. Indirecte kosten komen in Nederland neer op nog eens drie procent van het bbp.’

Extreme zekerheid

De kosten van corrosieaanpak zijn nodeloos hoog, stelt Mol. ‘Als alle beschikbare kennis over corrosie en bescherming tegen corrosie op de juiste manier in de praktijk wordt toegepast, dan scheelt dat zo’n 15 tot 35 procent aan jaarlijkse kosten.’ Wim Schalley, corrosie-expert bij Acotec, vult aan: ‘Ik constateer dat beslissers over de te gebruiken corrosiebescherming te weinig kennis hebben en daardoor geregeld verkeerde keuzes maken. Overheidsinstanties kiezen bijvoorbeeld voor extreme zekerheid. Om bijvoorbeeld roest te voorkomen, laten ze onnodig veel coatingslagen aanbrengen. Uiteraard is het aanbrengen van meer lagen duurder. Voor deze extra kosten draait de belastingbetaler op.’

Mol constateert dat ook de gevaren van corrosie bij weinig mensen goed op het netvlies staan. ‘Corrosie is een sluipmoordenaar. Eigenaren van metalen constructies wachten vaak te lang met het bestrijden van corrosie. Het eerste jaar zien ze bijvoorbeeld geen corrosie, zodat het onderhoud wordt uitgesteld. Het jaar daarop wordt het weer uitgesteld en vervolgens nog een keer. Totdat het op een gegeven moment te laat is. Niet alleen leidt dit tot gevaarlijke situaties, het kan bovendien buitengewoon slecht voor het milieu uitpakken. Denk daarbij aan een pijplijn, die door corrosie wordt aangetast, barst of lekt.’

Corrosie is een elektrochemisch proces waarbij een reactie optreedt tussen een materiaal en een corrosieve omgeving, zoals bijvoorbeeld zeewater. Corrosie kan ook optreden onder relatief milde atmosferische omstandigheden. Daardoor ontstaat schade aan het materiaal. Corrosie van metalen is onder andere te bestrijden door een juist materiaalgebruik en/of corrosiewerende coating op het materiaal aan te brengen.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.