nieuws

Turnaround steamcracker vereist gedegen communicatie

Publicatie

14 dec 2017

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

BASF, turnaround

(branded content)

Het voorbereiden en uitvoeren van een turnaround is een complexe taak. Een goed plan van aanpak, risicobeheersing en cost control zijn daarom onmisbaar. Maar minstens zo belangrijk is goede communicatie om alle werkzaamheden soepel en op de juiste wijze te laten verlopen. Hoe pakt Antoon Beyne, turnaround manager bij BASF Antwerpen, de communicatie rond een turnaround aan?

BASF Antwerpen neemt in 2019 zijn steamcracker uit productie voor een grote turnaround. Er zullen tegen die tijd tussen 1.500 en 2.000 mensen op de site rondlopen om installaties schoon te maken, na te kijken, te repareren en aan te passen. Aan turnaround manager Antoon Beyne de taak om alle werkzaamheden zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.

De voorbereidingen voor de turnaround zijn al in volle gang. ‘Bij een turnaround zijn veel mensen betrokken die niet bekend zijn met de installaties’, vertelt Beyne. ‘Je hebt dan nood aan goede communicatie om de werkzaamheden in juiste banen te leiden. Zo moeten de mensen die op de site komen werken allereerst onze interne en turnaround-specifieke procedures goed kennen. Dat zijn immers geen universele regels. Turnaround-specifieke procedures beschrijven zaken zoals een veiligheidsplan en een kwaliteitsplan, maar bijvoorbeeld ook een plan waarin wordt vastgelegd wat waar moet worden gelegd.’

Essentie van informatie

Hoe zorgen we ervoor dat alle betrokken partijen zich goed kunnen voorbereiden op de turnaround? Dat is een van de vragen waar Beyne zich nu mee bezig houdt. ‘We proberen te bereiken dat de neuzen allemaal in dezelfde richting staan. Daarnaast proberen we ervoor te zorgen dat elke partij de juiste informatie krijgt. Maar ook dat de essentie van die informatie blijft hangen.’

De betrokken partijen moeten daarom niet worden overladen met informatie, weet Beyne. ‘Als we te veel informatie verstrekken, lopen we het risico dat ze de essentie ervan niet hebben begrepen. We moeten dus goed nadenken over wie welke informatie precies nodig heeft om zijn werk goed te kunnen voorbereiden en uitvoeren. Niet meer en niet minder, zodat de informatie die essentieel is, goed in het hoofd zit.’

Trainingsplan

Het team van Beyne is nu een trainingsplan aan het uitrollen om elke doelgroep van precies de juiste informatie te voorzien. Daarna volgen meetings met specifieke doelgroepen. Beyne: ‘Die zijn er overigens niet alleen om de interne procedures te communiceren, maar ook om te horen welke vragen of slimme oplossingen bij die partijen liggen. En we proberen daarbij alle betrokken partijen te bereiken. Zo kwam vanuit een opleidingssessie de suggestie om vaste afspraakpunten in de installatie in te richten, waar uitvoeringscoördinatoren elkaar konden ontmoeten om accute praktische problemen op te lossen. Dit is een simpele oplossing die heel wat heen en weer geloop uitspaart.’

Om de communicatie te ondersteunen maakt BASF een brochure waarin de essentiële informatie beschreven staat en stelt deze ter beschikking aan de werkvoorbereiders en de uitvoeringscoördinatoren. Kort voor de eigenlijke shutdown wordt een Turnaround Academy opgezet om de uitvoeringscoördinatoren de nodige kennis bij te brengen.

In conflict

Beyne weet dat deze voorbereidingen ontzettend belangrijk zijn, maar dat ook bij de uitvoering een goede communicatiestructuur essentieel blijft. ‘We proberen alles goed te plannen, maar er gebeuren altijd dingen die niet waren voorzien. Zo zullen er straks zeker klussen zijn die met elkaar in conflict komen en dan moeten de verantwoordelijken beslissen welke daarvan voorrang krijgt. Voor die situaties wordt de communicatie gekanaliseerd via een beslissingspiramide. Die laat ons toe de beslissingen zo dicht mogelijk bij de praktijk te houden en enkel naar een hoger niveau te kanaliseren wat niet op het lagere niveau kan worden opgelost.’

Shutdowns & Turnarounds

Beyne is een van de sprekers op de conferentie Shutdowns & Turnarounds op 6 februari in Spijkenisse. Hij vertelt dan meer over het belang van communicatie voor, tijdens en na de shutdown, en in het bijzonder hoe hij zich met zijn team voorbereidt op de turnaround van de steamcracker in 2019.

Meer informatie vindt u op Shutdowns & Turnarounds.

 

Fotocredit: BASF