nieuws

UWV: arbeidsmarkt techniek en ICT blijft groeien

Publicatie

9 nov 2015

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Met name op de hogere niveaus zijn er moeilijk vervulbare vacatures voor bepaalde technische en ICT-beroepen. Het rapport laat echter zien dat er ook in uitvoerende functies in bijvoorbeeld de metaal- en elektrotechniek tekorten zijn aan technisch geschoolde vakmensen. Dit biedt goede kansen voor schoolverlaters van studies in deze richtingen. Ook werkzoekenden die zich laten om- of bijscholen voor de techniek en ICT kunnen profiteren van de dreigende personeelstekorten.

Vacatures

De vacaturemarkt voor technische beroepen trekt sinds 2013 geleidelijk aan. Zo ontstonden in het tweede kwartaal van dit jaar bijna 29.000 technische vacatures, 28 procent meer dan twee jaar eerder. Het niveau van voor de crisis is echter nog niet bereikt. UWV ziet vooral moeilijk vervulbare vacatures in de techniek, deels op de hogere niveaus maar ook voor bepaalde uitvoerende technische beroepen, zoals cnc-verspaners, gespecialiseerde lassers, monteurs elektro- en pijpfitters. Tegelijkertijd staan er op dit moment bijna 50.000 mbo-geschoolde technici bij UWV ingeschreven als werkzoekende.

UWV participeert in diverse initiatieven om deze werkzoekenden via korte scholingen geschikt te maken voor moeilijk vervulbare vacatures.

Hoogopgeleide ICT’ers

Uit het UWV-rapport blijkt dat de krapte voor specifiek de informaticaberoepen aan het toenemen is. Bedrijven hebben met name moeite om vacatures op hoger en wetenschappelijk niveau te vervullen, bijvoorbeeld voor developers en programmeurs in specifieke talen, testers, security specialisten en business analisten. De gestegen vraag voor deze functies is het gevolg van technologische ontwikkelingen als Cloud Computing, Big Data en Cyber Security. Tegelijkertijd is er sprake van een oververtegenwoordiging van mbo-studenten ten opzichte van de vraag vanuit werkgevers. Positief is wel dat een aanzienlijk deel van de mbo-studenten informatie- en communicatietechnologie doorstroomt naar vervolgonderwijs.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.