nieuws

Veiligheid bij werk aan spoor nauwelijks verbeterd

Publicatie

10 okt 2017

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

spoor, veiligheid

De veiligheid voor mensen die aan het spoor werken, is de afgelopen vier jaar nauwelijks verbeterd. In 2016 deden zich weer aanrijdingen en zware elektrische schokken voor. Eén baanwerker verongelukte dodelijk. Ook het spoorverkeer liep gevaar. Dit blijkt uit een overzicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Afgelopen jaar vonden vijf ernstige aanrijdingen plaats. Tweemaal tussen een trein en een baanwerker. Daarbij kwam één baanwerker om het leven. Tweemaal was er een aanrijding met een graafmachine en eenmaal met een hoogwerker. De inspecties dringen er bij de railinfrabranche op aan om met maatregelen te komen.

De Inspectie SZW ontving in 2016 drie meldingen van ongevallen waarbij een werknemer een zware elektrische schok kreeg (elektrocutie). Tweemaal gebeurde dat door werk aan de bovenleiding, eenmaal door werk aan een grondkabel. De Inspectie SZW is in gesprek met de railinfrabranche om deze ongevallen terug te brengen.

Beter toezicht

De ILT voerde afgelopen jaar 91 risicogerichte inspecties uit op werkzaamheden aan het spoor. Van deze inspecties was zeventig procent in orde. In 2015 was dat 68 procent, in 2014 73 procent en in 2013 67 procent. Hieruit blijkt dat de situatie de afgelopen jaren nauwelijks is verbeterd. De resultaten zijn overigens indicatief. Het aantal inspecties is zeer gering, afgezet tegen het totale aantal uitgevoerde werkzaamheden.

De ILT inspecteerde ook dertig verschillende bedrijven die aan het spoor werken. Bij de bedrijven die door ProRail erkend zijn was 74 procent van de inspecties in orde; bij de niet erkende bedrijven slechts 33 procent. Hierin is de afgelopen jaren geen verbetering zichtbaar. De ILT spoort ProRail aan om beter toezicht te houden op de werkzaamheden langs de rails, vooral op bedrijven die als onderaannemer werken, niet aan spoor gelieerd zijn en weinig kennis van zaken hebben.