nieuws

Veiligheidscultuur voldoende maar kan en moet beter

Publicatie

3 jul 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

Rapport, veiligheidscultuur

De veiligheidscultuur is over het algemeen genomen voldoende, maar het kán beter en moet daarom ook beter. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport van TNO en DCMR naar de veiligheidscultuur bij negentien risicovolle bedrijven in het Rijnmondgebied.

DCMR en TNO voerden begin dit jaar een onderzoek uit naar de veiligheidscultuur bij negentien bedrijven. Hieruit blijkt dat het management bij een aantal bedrijven dubbele of onduidelijke boodschappen uitzenden met betrekking tot veiligheid. Procedures zijn niet altijd eenduidig of worden niet eenduidig opgevat. Ook heerst er tussen management en werkvloer soms een wij/zij-cultuur of angstcultuur. Verder zijn er soms problemen met het realiseren van tijdige en adequate follow-ups van audits en inspecties. En tot slot is er niet altijd voldoende veiligheidskundige kennis aanwezig bij de bedrijven.

Verantwoordelijk

De resultaten van het onderzoek geven volgens DCMR een duidelijk signaal aan de bedrijven. Zij zijn als eerste verantwoordelijk voor de veiligheid. De provincie gaat met de bedrijven in gesprek en zal hen aansporen aanbevelingen in het rapport uit te voeren. Daarnaast gaat DCMR in gesprek met de brancheverenigingen om te bekijken welke rol zij hierin kunnen spelen.

Verdiepend onderzoek raffinaderijen

Naar aanleiding van de incidenten in de zomer van 2017 bij de raffinaderijen van Exxon Mobil en Shell heeft de provincie DCMR gevraagd een verdiepend onderzoek te doen naar de raffinaderijen in het Rijnmond-gebied. Op basis van de resultaten van het veiligheidscultuuronderzoek en de overige prestaties, zoals incidenten en overtredingen zal het onderzoek nader worden toegespitst. Dit onderzoek zal dit najaar starten en naar verwachting begin 2019 zijn afgerond.

Download het rapport hier.

 

iMaintain 8, 2019

24 september 2019

Prestatiemanagement
iMaintain Prestatiemanagement 2019: Creating Value

Wanneer 2 Oct 2019
Locatie Oranjerie Hydepark, Hydeparklaan 10, 3941 ZJ Doorn