nieuws

Nieuw veldlab moet leidingbreuk voorspellen

Publicatie

28 feb 2017

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

infrastructuur, smart maintenance

Gasnetbeheerders en drinkwaterbedrijven kunnen straks met behulp van sensortechnologie voorspellen wanneer een leidingbreuk gaat optreden. Op de campus van de Groningen Universiteit is het veldlab STOOP (Sensortechnologie Toegepast Op Ondergronds Pijpleidingen) geopend. Binnen het STOOP-project wordt door alle gastransport en bijna alle drinkwaterbedrijven in Nederland, Deltares, TNO en Sky Geo toegepast onderzoek gedaan naar het beter voorspellen van leidingbreuken ten gevolge van grondzakkingen.

Aanleiding zijn de bijna incidenten met gebroken gasleidingen. Op basis hiervan heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid aanbevolen om maatregelen te nemen.

STOOP bouwt aan een monitoringsysteem. Dat gebeurt op basis van big data over de opbouw van de ondergrond, historische informatie over gas- en watertransportleidingen en bouwkundige constructies. Hiermee kan worden voorspeld wanneer een leiding dreigt te bezwijken, zodat deze tijdig kan worden vervangen. Die technologie wordt in het veldlab in Groningen, een praktijkomgeving waarin kennisinstellingen en bedrijven samen aan de oplossingen werken, getest.

Het monitoringsysteem is ook zeer geschikt voor waterleidingen, riolering, stadsverwarming, olieleidingen, telecomleidingen en ondergrondse hoogspanningsleidingen.