nieuws

Verduurzaming Westerscheldetunnel Maintenance krijgt vorm

Publicatie

25 okt 2013

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

In het integrale onderhoudscontract van Westerscheldetunnel Maintenance een paragraaf geweid aan duurzaamheid. Duurzaamheid als onderdeel van het contract heeft betrekking op hoe wij als organisatie onze verantwoordelijkheid nemen om het milieu zo min mogelijk te belasten. 

Bij de eerste pilot is een tweetal elektrische scooters ingezet voor inspectie werkzaamheden tijdens onderhoudsafsluitingen in plaats van voertuigen met een verbrandingsmotor. De inzet van de elektrische scooters levert niet alleen CO2 en geluidsreductie op maar is tevens vele malen handiger in het gebruik voor de service-technici. Het testen van diverse systemen in hulpposten en dwarsverbindingen verloopt veel efficiënter. Na evaluatie blijkt dat de inzet van de van deze elektrische scooters positief is bevallen.

 

Inspecties

Christian Braat: "Een van de taken tijdens een tunnelbuis afsluiting zijn inspecties. Hiervoor zijn geen of weinig materialen nodig, waardoor de scooters een uitkomst zouden kunnen zijn. De E-scooters zijn prima bevallen. Het veelvuldig in- en uitstappen uit een voertuig kan zeer vermoeiend zijn, zeker bij test-werkzaamheden aan bijvoorbeeld de intercominstallatie. Deze intercoms bevinden zich om de vijftig meter en in elke dwarsverbinding. Bij elkaar zijn het 135 stuks intercoms in de hulpposten en 28 stuks in de dwarsverbinding. Totaal dus 163x in- en uit stappen alleen al voor deze test. Door dit uit te voeren met de elektrische scooters gaat dit vele malen beter, handiger en sneller. Spannend was of de E-scooters over voldoende vermogen zouden beschikken om de helling van zes graden en de lengte van zes kilometer te overbruggen. Uit de pilot bleek dat meer dan twee keer op en neer kan worden gereden , dus zo’n 27 kilometer."

 

Tegels wassen

Een tweede pilot is het wassen van tegelwanden bij de in- en uitrit zone van de tunnelbuis. Tijdens de onderhoudsafsluiting worden de tegelwanden gewassen door een speciale tegelwasmachine, gestationeerd in Amsterdam. Niet alleen het tegelwassen zelf maar ook de reisafstand Amsterdam- Westerscheldetunnel en visa versa veroorzaakt momenteel veel emissie. Onderzocht is of het handmatig wassen van de tegelwanden besparingen zouden kunnen opleveren.

 Door te kiezen voor een lokaal gevestigd bedrijf en handmatig schoonmaken en dit te vergelijken met de tegelwas machine bleek dat een significante besparing mogelijk zou moeten zijn.

 Belangrijk uitgangspunt in deze pilot was wel of eenzelfde kwaliteit kon worden behaald en ook of het binnen de beschikbare tijd kon worden uitgevoerd. Een eerste proef is inmiddels gunstig afgerond. Het werk kan binnen de gestelde tijd worden gerealiseerd  met vergelijkbare kwaliteit. Naast een enorme emissieverlaging resulteert deze werkwijze ook in een geluidsreductie en verbetering van de luchtkwaliteit.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.