nieuws

Vereniging Metalen versterkt metaalsector met beurs van 5000 euro

Publicatie

3 jun 2014

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Belangstelling neemt af

De Vereniging Metalen, VeMet, spant zich in om kennis van en belangstelling voor één van de belangrijkste materiaalklassen, metalen, te versterken. De vereniging constateert dat de belangstelling voor het vakgebied metaalkunde de afgelopen jaren is afgenomen, terwijl de eisen voor metalen extremer worden. Tegelijkertijd neemt het aantal metaalkundigen af en begint het gebrek aan metaalkundige kennis in het Nederlandse onderwijs en bedrijfsleven echt een probleem te worden. Om hierbij te helpen, heeft het de Luitenbeurs in het leven geroepen.

Luitenbeurs

De VeMet stelt eens per jaar een beurs van maximaal 5000 euro beschikbaar voor een buitenlandse stage van een student of werknemer. De stage kan plaatsvinden bij een buitenlandse universiteit, onderzoeksinstituut of bedrijf en moet gericht zijn op het vergroten van de metaalkundige kennis van de bursaal. De belangrijkste criteria bij de selectie zijn: metaalkundige inhoud van de stage, kwaliteit van de ontvangende instantie, het doel van de stage binnen de opleiding of de carrière van de bursaal en de bijdrage aan de versterking van metaalkundige kennis en duurzaam gebruik van metalen.

De beurs kan aan een metaalkundige (student) worden toegekend of aan een persoon uit een ander vakgebied, die haar of zijn metaalkundige kennis wil verdiepen of verbreden. De bursaal hoeft niet de Nederlandse nationaliteit te hebben.

Om in aanmerking te komen voor de Luitenbeurs moeten kandidaten voor 1 juni 2014 een aanvraag (in het Nederlands of in het Engels) indienen bij het secretariaat van de VeMet, e-mail VeMetLuitenbeurs@vemet.nl. Details staan op www.vemet.nl

Het bestuur van de VeMet zal tijdens de jaarlijkse VeMet-dag, dit jaar op 26 juni, de beslissing over de toekenning van de Luitenbeurs 2014 bekend maken.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.