nieuws

Verkenningen uitbreiding Amsterdams metronet

Publicatie

23 dec 2015

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Er is gekeken naar het verlengen van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol. Daar worden ongeveer 32.000 reizigers per dag verwacht. De kosten van de verschillende manieren waarop het netwerk naar Schiphol uitgebreid kan worden, verschillen van 1,6 tot 2,1 miljard euro.

De Oost/Westlijn zou Schiphol verbinden met station Muiderpoort als OV-knooppunt, de eindhalte is bij Sciencepark. In totaal zou deze lijn 18,8 km lang zijn met 18 haltes. Op dit tracé wordt het aantal reizigers tussen de 103.000 tot 130.000 per dag geschat. De ramingen voor deze lijn liggen tussen de 7 en 7,7 miljard euro. Er is ook gekeken naar een variant waarbij de Oost/Westlijn niet wordt doorgetrokken naar Schiphol, maar naar Badhoevedorp of Osdorp. Deze variant is zo’n 2 miljard goedkoper en scoort bijna gelijk als gekeken wordt naar de maatschappelijke kosten/batenverhouding.

Daarnaast wordt er onder andere ook nog gekeken naar het sluiten van de ring tussen Isolatorweg en Centraal Station en tussen Isolatorweg en Noorderpark.

In een brief aan de gemeenteraad onderkent het college van B en W het nut van eventuele nieuwe metroverbindingen voor de bereikbaarheid van stad en regio. Tegelijk wordt ook opgemerkt dat de kosten in alle gevallen fors zijn en in deze eerste verkenning niet direct opwegen tegen de baten. Er kunnen andere bestuurlijke afwegingen zijn om toch een metroverbinding te willen. Het college wil de resultaten betrekken bij een aantal lopende ruimtelijke studies en visies. Ook neemt het college de resultaten mee in verdere ontwikkelingen en discussie rond de robuustheid van de verbinding met Schiphol.

Lees hier een uitgebreid bericht over het onderzoek.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.