nieuws

Vlaamse pilot met onbemande binnenschepen

Publicatie

19 mei 2016

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Project RAVEN (Remote-controlled and Autonomous Vessels for European and National waters) is een samenwerking van de Vlaamse waterwegbeheerders (Waterwegen & Zeekanaal nv en NV De Scheepvaart), de Katholieke Universiteit Leuven en het Noorse onderzoeksinstituut Marintek (Norwegian Marine Technology Research Institute) . De pilot moet resulteren in een proeftracé voor een autonoom varend schip, waarbij het schip onderweg alle mogelijke obstakels zoals sluizen en bruggen van verschillende hoogte dient te passeren.

 

Europese steun

Vlaanderen vervult met de pilot een voortrekkersrol binnen de EU en doet om die reden een beroep op Europese steun. Afgaand op de eerste positieve beoordeling die het project al kreeg, is de verwachting dat die financiële steun wordt toegekend. In het geval van definitieve goedkeuring voor het project, moeten de regelgeving en waterweginfrastructuur op enkele punten worden aangepast. Het project zou vervolgens medio 2017 van start gaan.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.