nieuws

Vmbo ingrijpend vernieuwd

Publicatie

15 dec 2014

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

De afgelopen jaren heeft een groeiend aantal vmbo-scholen moeite alle opleidingsrichtingen aan te bieden die ze willen. Er zijn heel veel verschillende opleidingen terwijl steeds meer regio’s kampen met dalende leerlingenaantallen. Ook in krimpregio’s is een stevig aanbod  van voorbereidend beroepsonderwijs van groot belang. Daarnaast zijn beroepsgerichte vakken sinds de introductie van het vmbo 15 jaar geleden inhoudelijk nauwelijks aangepast, terwijl vervolgonderwijs en bedrijfsleven zich hebben doorontwikkeld. Staatssecretaris Dekker vond het daarom de hoogste tijd het vmbo bij de tijd te brengen.

 Staatssecretaris Dekker: ‘Met de vernieuwing van het vmbo gaat een langgekoesterde wens van scholen en bedrijven in vervulling. Praktijkvakken gaan beter aansluiten op de regionale arbeidsmarkt en leerlingen krijgen meer ruimte vakken te kiezen die hun interesses en talenten prikkelen en uitdagen. Het vmbo krijgt zo het nieuwe elan dat het verdient.’

Profielen

De nieuwe opzet van het vmbo start in schooljaar 2016-2017. Vanaf dat moment kiezen vmbo-leerlingen in de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen en gemengde leerweg één profiel aangevuld met beroepsgerichte keuzevakken. Leerlingen kunnen kiezen uit tien profielen en stellen daarna zelf een verdiepend, verbredend, of profieloverstijgend programma samen. De profielen zijn samen met docenten vmbo en mbo opgesteld en afgestemd met brancheorganisaties. De Ministerraad heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel dat het systeem van profielen en beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo regelt.

 

De tien profielen zijn:

 

– Economie en ondernemen

– Horeca, bakkerij en recreatie

– Zorg en welzijn

– Groen

– Maritiem en techniek

– Bouwen, wonen en interieur

– Produceren, installeren en energie

– Mobiliteit en transport

– Media, vormgeving en ICT

– Dienstverlening en producten

 

Regionale samenwerking

Om er voor te zorgen dat leerlingen voldoende keuzemogelijkheden behouden, gaan scholen bij het aanbieden van keuzevakken de krachten bundelen. Dit betekent dat een school niet langer altijd zelf alle vakken blijft aanbieden, maar dat scholen er samen voor zorgen dat er een dekkend aanbod is. Bij de invulling van de keuzevakken krijgt het regionale bedrijfsleven een prominente rol. Vmbo-scholen en mbo-instellingen worden daarnaast gestimuleerd om samen een onderwijsprogramma aan te bieden waarin vakken beter op elkaar aan sluiten en er geen onnodige overlap is.

 

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

In het vernieuwde vmbo komt er extra aandacht voor de overgang van het vmbo naar het mbo. Momenteel vallen nog  te veel leerlingen uit wanneer ze die stap zetten. Om leerlingen te leren bewust keuzes te maken en zo beter voor te bereiden op een vervolgopleiding wordt loopbaanoriëntatie en –begeleiding een verplicht onderdeel van het nieuwe beroepsgerichte curriculum.

 

Leraren op weg helpen

De nieuwe structuur vraagt veel van het aanpassingsvermogen van scholen en de mensen die voor de klas staan. Om hen hier in te ondersteunen investeert Dekker 5,5 miljoen euro in de professionalisering van docenten in de vernieuwde beroepsgerichte profielen en vakken.

Onderwijs2032

Het vmbo blijft ook na deze vernieuwingsslag in beweging. Het is de bedoeling dat het vmbo in zijn onderwijsaanbod inspringt op toekomstige ontwikkelingen en behoeften. De uitkomsten uit het onlangs gestarte curriculumdebat ‘Onderwijs2032’ – dat inventariseert welke kennis en vaardigheden leerlingen in de toekomst nodig hebben – kunnen in het toekomstig aanbod worden meegenomen.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.