nieuws

Werkzaamheden draaibrug Sas van Gent

Publicatie

30 aug 2013

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Het wegverkeer wordt omgeleid via Zelzate en Sluiskil. Gele borden geven de omleidingroutes aan. Hoewel geluidshinder zoveel mogelijk wordt beperkt, zal tijdens de werkzaamheden incidenteel lichte geluidshinder optreden. Het scheepvaartverkeer wordt niet gehinderd door deze werkzaamheden.

MOBZ

Opdrachtnemer Cofely voert voor Rijkswaterstaat werkzaamheden aan de brug uit om de draaibrug gereed te maken voor Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ). Met MOBZ realiseert Rijkswaterstaat centrale bediening van alle sluizen en bruggen op afstand. Hiermee wordt de basis gelegd voor efficiënter en effectiever verkeersmanagement op het Zeeuwse vaarwegennet. Naast aanpassing van de besturings- en bedieningssystemen worden in het kader van MOBZ ook objecten gerenoveerd en aangepast.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.