nieuws

Woningcorporaties staan niet te springen om verduurzamingsinvestering

Publicatie

30 jul 2014

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

De reputatie van de woningcorporaties heeft de afgelopen jaren een flinke knauw gekregen. De Tweede Kamer stelde niet voor niets een parlementaire enquête-commisie woningcorporaties samen. Woningbouwcorporaties Vestia, Woonbron en Rochdale, om maar een paar te noemen, werden onlangs op het matje geroepen om uit te zoeken hoe het kon dat miljarden euro’s verdwenen met dubieuze investeringen in een stoomschip, beleggingen in het buitenland en andere megalomane projecten. In oktober zal de commissie zijn rapport uitbrengen en zijn bevindingen openbaar maken. Maar dat zowel de corporaties als de toezichthouder fouten heeft gemaakt, moge duidelijk zijn.

Energie-ambities

Het is jammer dat de misstanden de aandacht afleiden van de missie van de sociale woningbouw: te zorgen voor passende huisvesting voor diegenen die daar niet zelfstandig in kunnen voorzien. Bovendien hebben de corporaties daar een nieuwe missie bij gekregen. Want een deel van de oplossing in het maatschappelijke energiedebat ligt bij de gebouwde omgeving en waar kunnen grotere slagen worden gehaald dan bij woningcorporaties? Dat vonden de ondertekenaars van het SER Energieakkoord ook en dus stelde men een aantal doelstellingen voor de woningbouw vast.

Zo streeft men voor de langere termijn (2030) naar tenminste gemiddeld label A voor alle Nederlandse woningen. Twintig jaar later, in 2050, moeten alle bestaande woningen zelfs energieneutraal zijn. Uiteraard is daarbij een onderscheid gemaakt in nieuwbouw en bestaande bouw. Volgens de Europese richtlijn EPBD moeten lidstaten ervoor zorgen dat eind 2020 alle nieuwe gebouwen al bijna-energieneutraal zijn. Voor de bestaande bouw zijn de ambities op kortere termijn (2020) iets lager, maar nog steeds best uitdagend. Zeker gezien het feit dat er nog maar krap zes jaar te gaan is.

Verhuurdersheffing

Er staat dus een behoorlijke renovatieklus voor de deur en inmiddels is ook het budget bepaald waar de woningbouwcorporaties aanspraak op kunnen maken. Elke corporatie kan een subsidiebedrag van 7,5 miljoen euro krijgen voor het upgraden van de woningvoorraad, wat in totaal neerkomt op een subsidiebedrag van vierhonderd miljoen euro. De Stimuleringsregeling Energieprestatie (Step) is per 1 juli ingegaan en woningcorporaties kunnen nog tot 31 december inschrijven, dus er is nog even tijd. Maar de tussenstand na een week was dat er 84 aanvragen voor Step-subsidie zijn ingediend. Hiermee is 39.432.300 euro van het beschikbare budget aangevraagd. Er is nog 360.567.700 euro aan subsidiebudget beschikbaar.

De vereniging van woningbouwcorporaties Aedes twijfelt of de corporaties nu wel zo staan te springen om extra investeringen te doen. Door de financiële situatie van corporaties en de door Kabinet Rutte II ingestelde verhuurdersheffing is het de vraag of zij de komende jaren voldoende kunnen investeren om de doelstellingen te halen. Die verhuurdersheffing loopt jaarlijks op tot uiteindelijk een gezamenlijk bedrag van 1,7 miljard euro in 2017. Woningcorporaties nemen deze heffing vrijwel geheel (circa 85 procent) voor hun rekening en rekenen de extra kosten niet of nauwelijks door aan hun huurders. Aedes ziet deze heffing gedurende deze kabinetsperiode (tot uiterlijk 2017) als een voldongen feit, maar zal de heffing daarna opnieuw ter discussie stellen. Een investeringsagenda blijft volgens Aedes een beter alternatief. Door de verhuurdersheffing zal het volume van investeringen in bijvoorbeeld nieuwe huurwoningen de komende jaren fors dalen. Daarbij krijgen corporaties het de komende jaren door de heffing financieel steeds moeilijker, terwijl het hard nodig is om te kunnen investeren in nieuwe huizen, renovatie en stads- en dorpsvernieuwing. Dat gebeurt allemaal niet meer als corporaties ieder jaar maar weer hun deel van de heffing van circa 1,5 miljard moeten afdragen.

De stimuleringssubsidie van 400 miljoen euro die het Rijk ter beschikking stelt, kan volgens Aedes dan ook wel zeker bijdragen aan de gewenste versnelling, maar men vindt dit echter niet voldoende om het vertragende effect van de verhuurdersheffing te compenseren.

Verduurzaming in 2013

De woningcorporaties hebben overigens niet stilgezeten de afgelopen jaren en wel degelijk geïnvesteerd in verduurzaming van hun areaal. Ruim de helft van alle sociale huurwoningen heeft in 2013 een groen energielabel. Het aantal woningen met een A- en B-label steeg in 2013 ten opzichte van het voorgaande jaar met respectievelijk 29 en 13 procent. Toch hebben de meeste huurwoningen, bijna een derde van het totaal, nog een C-label.

Meer weten over de verduurzamingsuitdaging waar de woningcorporaties voor staan? Lees meer in iMaintain 7.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.